Bedenkingen, mijmeringen, oprispingen.

maandag 25 mei 2009

HOE STAAT DE N-VA TEGENOVER DE TOETREDING VAN TURKIJE?

Geachte heer Soethoudt,
De N-VA is tegen een toetreding van Turkije tot de Europese Unie. De toetreding van Turkije is een debat over de vraag welke Europese Unie we willen. De N-VA geeft prioriteit aan de verdere verdieping en kwaliteitsvolle uitbouw van de huidige Europese instellingen wat aansluit bij de vraag van de Europese burgers. In de aanpak van de huidige economische crisis merken we trouwens dat die oefening broodnodig is en dat de EU nog steeds op zoek is naar een nieuw evenwicht.
Nu al blijkt het bijzonder moeilijk om tot een gecoördineerde aanpak te komen die protectionistische maatregelen van de grote Europese landen uitsluit. Wanneer een bijzonder groot land als Turkije (met economische kenmerken die sterk verschillen van de EU) tot deze unie wil toetreden, zal dit sowieso gepaard gaan met een nog verdere afzwakking van een coherent optreden.
Een verdere uitbreiding van de Europese Unie dreigt de uitbouw van een politiek-economische unie te hypothekeren. Een Turks lidmaatschap zou de Unie immers herleiden tot één grote handelszone en dat strookt allerminst met de finaliteit die de N-VA met Europa voor ogen heeft.
Met vriendelijke groet, Bart Van Camp (Inhoudelijk coördinator)

maandag 11 mei 2009

USKA DARA - OH! THOSE TURKS

Angela Merkel en Nicolas Sarkozy willen EU zonder Turkije, dat maakten ze bekend op een bijeenkomst in Berlijn. Maar als de islamisering van Europa verder blijft gaan aan het huidig ritme, dan geef ik hen hoogstens nog 10 jaar. Je moet niet links noch rechts zijn als je op You Tube
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU de naakte feiten kunt horen. Trouwens als ik de kieslijsten voor Europa van alle partijen bekijk, zie ik daar nogal wat Turkse namen op strijdplaatsen, wat niet eerder voorkwam. Tot binnen 10 jaar in Istanboel, Constantinopel, Byzantium...