Bedenkingen, mijmeringen, oprispingen.

zaterdag 24 december 2011

WELKOM IN 2060


Enkele maanden geleden was er een stadsbeambte die aan een verzamelde groep mensen meedeelde dat 2060 ongeveer 200 nationaliteiten herbergt. Ik ben een bewoner van 2060 en in Antwerpen geboren. Er is dus niets mis met mijn Nederlands. Maar als ik de buurtmensen bevraag, zijn er heel wat die geen vermaledijd woord Nederlands kennen, sommigen enkele woordjes. Dat maakt dat ze geen Vlaamse kranten lezen, niet naar Belgische of Antwerpse zenders kijken en blijkbaar niet weten (of willen ze het niet weten?) dat er wordt gestaakt.
Dus donderdag stonden er even lustig als tevoren witte, groene, blauwe, gele en zwarte zakken aan de deur, met daarbij nog het grof vuil. Vrijdag zag je hier en daar dat sluikstorters er hadden van geprofiteerd om er nog wat bovenop te gooien. Nu, zaterdag, lag er nog wat meer rotzooi.
Op mijn zaterdagse wandeling door de stad heb ik nergens nog vuil zien staan, ik geef toe dat ik niet de hele stad doorkruiste, maar je stelt je toch vragen. Wil men 2060 nog dieper de dieperik in, doe dan zo verder!

woensdag 21 december 2011

TOERISME

Als je Dachau intikt op Google, krijg je uiteraard een hele rist websites, maar erg dicht vooraan vind je:

Duitsland.NL | Topattracties in Duitslandwww.duitsland.nl/site/topattracties.htmlIn cache - Vergelijkbaar
Dachau, Duitsland Een bezoek aan Dachau of een ander concentratiekamp is een emotionele ervaring, maar is desalniettemin een essentieel onderdeel van ...

Nou ja.

vrijdag 16 december 2011

HIJ HAD GELIJK


De Antwerpse schepen voor Onderwijs, Robert Voorhamme, heeft zich geëxcuseerd voor zijn uitspraak dat het huidig onderwijssysteem "veel afval creërt". In een interview zei hij dat jongeren "vogels voor de kat zijn op de arbeidsmarkt, veroordeeld tot levenslange uitkeringen, en zo onze sociale zekerheid in het gedrang brengen". Hij reageerde hiermee op cijfers waaruit bleek dat meer dan de helft van de leerlingen in Antwerpen een leerachterstand hebben.
Nu vertelt een socialist eens de waarheid en gaat zich daarvoor dan nog verontschuldigen ook. In wat voor een wereld leven wij nu?

LAAT DE GEPENSIONEERDEN DE CRISIS BETALEN


Toen ik 5 jaar geleden (ik was 67) met pensioen ging, kon ik met de trein rijden voor de som van 3,20 € heen en weer, dat werd wat later opgetrokken naar 4,20 € en het werd uiteindelijk (hopelijk!) 5,20 €. De NMBS kwam niet toe, dus laten we het maar halen bij de 65plussers. Trouwens heel die regeling is knudde, want de oudjes (ik inbegrepen) moeten zich aan bepaalde uren houden, uren die de NMBS goed uitkomen, omdat ze minder druk zijn.
Als je de gezegende 65plus hebt bereikt wil het wel eens voorkomen dat je regelmatiger naar de dokter en het ziekenhuis moet. Oplossing daarvoor was natuurlijk een hospitalisatieverzekering. Die is in de loop der jaren wel heel wat gestegen, terwijl je niet eens meer een eenpersoonkamer mag opeisen, wat vroeger wel kon. Bij ziek zijn, horen medicijnen. Nogal wat onontbeerlijke medicijnen worden niet terugbetaald en voor een aantal andere is het remgeld gestegen.
En nu willen ze ook nog het gratis gebruik van de lijn afschaffen voor de 65plussers. Ik dacht dat deze regering het zou doen met besparingen, maar wie dat ooit heeft geloofd, gelooft ook nog in Sint-Niklaas, en sinds die geen kruis meer op zijn mijter heeft, mag die ook liegen.

vrijdag 9 december 2011

GROENTEN UIT BALEN: DE FILM


Hiernaast zie je het omslag van de tweede druk van het boekje "Groenten uit Balen", dat in februari 1972 verscheen (oplage 500), nadat de eerste druk (1500ex) in januari 1972 met de slag was uitverkocht. Natuurlijk was de reden hiervoor dat deze ter gelegenheid van de première van het stuk in Balen (door het Brussels Kamertoneel) aan de werkelijke deelnemers van de staking werden verkocht. Tijdens de eerste voorstelling gingen de hoofden van de aanwezigen zeer dikwijls in de richting van hen die achter de namen Jan (Arnold Willems), Clara (Joanna Geldof), Germaine (Annelies Vaes), Luc (Johan van Lierde) en Opa (Jos Simons) verborgen zaten (het boekje is door hen gesigneerd). 1972 kenden de groenten in de originele rolbezetting de tv-première. In 1983 werd het door de toenmalige BRT op tv gebracht met een lichtjes gewijzigde rolverdeling. En nu, 40 jaar later, is er de film met Stany Crets, Tine Bertels, Evelien Bosmans, maar ook met een sterke bijrol van Koen De Bouw, een nog betere rol van Veerle Dobbelaere, de altijd goede Axel Daeseleire, een sublieme Lucas van den Eynden, kortom alles aan deze film is top, misschien is er voor hen die het toneelstuk in de loop van de laatste veertig jaar hebben gezien, en dat zijn er duizenden, wel één mankement aan deze film, hij mist de ingetogenheid van het toneel. Ga dat zien, ga dat zien!
Nog een tip aan Frank van Mechelen, het toneelstuk van René Verheezen: ONDER ONS zou ook een film waardig zijn.

dinsdag 6 december 2011


Ik weet niet of het jullie al is opgevallen, maar in het woord regering zitten de woorden re, zijnde koning, en gering, zijnde klein (in maat of hoeveelheid). Je kunt de regering dus koninklijk noemen, want de ongekroonde koning van de Waalse PS-maffia staat aan de leiding ervan. Deze Waal spreekt nauwelijks een andere taal dan de zijne en wordt als verontschuldiging daarvoor een bepaalde doofheid toegemeten. Doof is hij, niet alleen voor het Nederlands als taal (zijn Engels, Frans en Italiaans zouden ook al niet deugen) maar ook voor de Vlaamse verzuchtingen. Kortom, hij is een brabbelkous die brabbeltaal spreekt.
De clown van Laken die zichzelf koning noemt, heeft hem benoemd, zonder enige oppositie te voeren tegen het getal van ministers en staatssecretarissen, dat dus niet gering is te noemen. Hij heeft de kans gemist om deze regering het voorstel te doen, zoals de Italiaanse premier het deed, om de hele regeringsbende hun eerste jaar loon te laten inleveren. Eens kijken hoeveel leden van deze in elkaar geflanste regering er zouden overblijven.
Het belang van de burger? Het belang van het land? Mijn oor! Opportunisten die politiek als beroep hebben gekozen en die net zo gemakkelijk van partij wisselen als van onderbroek, bevolken de regeringsbanken. Vlaamse miltanten die blauw zijn uitgeslagen, een vakbondstante (ACW) die eveneens de kleur van de smurfen heeft verkozen, ministers die zich voor alles bevoegd achten en die zonder enige gêne van het ene kabinet naar de andere overstappen, ze zijn er allemaal. We hebben er in Antwerpen een oud gezegde voor: ze weten er zoveel van als een koe van saffraan eten.
Antwerpen? Is Monica al op de loop voor de NVA- vloedgolf die er dreigt aan te komen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen? Zeker nu de sossen met de pilarenbijters aan hetzelfde zeel trekken om samen de lijken in de kast te verbergen. Want macht corrumpeert zeggen ze toch altijd. Wees nu eerlijk, kijk naar de sossen van Limburg en van Hasselt in het bijzonder, de recente Steve stunt, Chokri Mahassine en Hilde Claes verhalen en vroegere openbaringen rondom Willy Claes: onregelmatigheden in de socialistische mutualiteiten, de Ibramcoaffaire, zogenaamde, nooit uitgevoerde, UNIOP onderzoeken, waarvan het geld werd omgeleid naar de socialistische verkiezingscampagne en als klap op de vuurpijl de Augusta-smeergeld-affaire waar hij samen met PSers Guy Coëme en Guy Spitaels betrokken was, geholpen door een door het katholiek onderwijs gevormde voormalige marxistische-socialistische minister die van spelen met lucifers hield en dacht je dat dit in Antwerpen anders was?
Als ze samen met de sossen van Wallonië elkaars zonden bedekken, zijn we, als we het al niet waren, het meest corrupte landje van Europa. En aan het hoofd van dit land staat dus een koning, een koning die steeds meer krampachtige pogingen onderneemt om zijn job te behouden.
En diegenen die dachten dat het bij Open VLD en de pijpenplakkers anders is, kunnen snel wat anders gaan denken, daar zijn ze gewoon veel gehaaider in het verbergen van hun gefoefel.

DE DIAMANTEN KOGEL


De Diamanten Kogel, een jaarlijkse prijs ter bekroning van het beste spannende, oorspronkelijk Nederlandstalige boek, werd vandaag voor de tiende keer uitgereikt, tijdens een feestelijke viering in het stadhuis van Antwerpen.
De winnaar ontvangt nu eens niet een bedrag in euro, omdat aan de hoogte van het bedrag dikwijls het belang van diezelfde prijs wordt afgemeten. De prijsdrager krijgt een werk van de internationaal bekende Vlaamse kunstenaar Wim Delvoye: een edelmetalen boksbeugel bezet met diamanten. Initiatiefnemer Bob Mendes (zelf winnaar van de 4de editie) nam het woord tijdens deze tiende editie. Ik citeer: “Als geen ander genre toont de thriller ons de wereld waarin we leven in al zijn facetten. Daarom kan ook de ex-politieman een succesvolle speurdersroman schrijven, de arts een medische thriller, de advocaat een legal thriller, de ex-accountant een maatschappijkritische faction-thriller.” Maar de prijs reikt verder dan de thriller, hij wil het hele genre van het spannende boek omvatten en van de 107 ingezonden titels, waren de zeven die werden weerhouden, inderdaad van totaal uitlopende strekking. Michaël Berg, Hôtel du Lac (The House of Books), Peter Buwalda, Bonita Avenue (Bezige Bij), Toni Coppers, Iris was haar naam (Manteau), Nellie Mandel, Grijze herfst, (Manteau), Elvin Post, Roomservice (Anthos), Rudy Soetewey, Getuigen (Kramat) en Esther Verhoef, Déjà vu (Anthos) waren de gelukkigen die door de jury, onder voorzitterschap van Henri-Floris Jespers, werden weerhouden.
Cultuurschepen Philip Heylen overhandigde uiteindelijk de trofee aan Elvin Post voor zijn roman “Roomservice”, daarbij de jury citerend: Eindelijk eens een detective die alleen maar doet waarvoor hij betaald wordt. IJzersterke en uitermate geloofwaardige karakters. Afstandelijk cynisme én diepmenselijke empathie. Uitstekende dialogen, treffende observaties. Een aanstekelijk verhaal vol vaart en plot uit de kunst. Verwikkelingen die rustig van kwaad tot erger worden. Vaart, spanning, humor, plot, personages, alles keurig in de hand gehouden in vloeiende, bijna swingende stijl en voortreffelijke gedoseerd neergezet. Wat wil een mens nog meer?
Roomservice van Elvin Post (Gouden Strop 2004, nominatie De Diamanten Kogel 2004, nominatie Gouden Strop en Diamanten Kogel 2006) een aanstekelijk verhaal vol vaart en bevolkt met allerlei wat bizarre maar raak geschetste personages. Een slapstickthriller van hoog niveau met aanstekelijke dialogen.
In het kader van dit bestek kunnen we ook nog melden dat Ria Van de Ven, auteur van spannende boeken, een nieuwe uitgever heeft gevonden bij Uitgeverij Kramat.

vrijdag 2 december 2011

TAAL

Ik weet niet of het jullie al is opgevallen, maar in alle landen van de EU spreekt men over Brussel waar het gevaar vandaan komt, enkel in ons eigen land wordt er steeds over Europa gesproken.

dinsdag 29 november 2011

EN ALS KINDEREN NU ROKEN IN HET BIJZIJN VAN NIET ROKENDE OUDERS?

‘Verbied roken in bijzijn kinderen: het is kindermishandeling’
De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) wil dat roken in het bijzijn van kinderen verboden wordt, omdat het schadelijke gevolgen heeft.

maandag 28 november 2011

GEMENGDE GEVOELENS

* We moeten niet zo zeiken over het Nederlands van Di Rupo, bedenk ik, als ik 's zaterdags door mijn stad, Antwerpen, loop en al die de Nederlandse taal verkrachtende gorgelende Nederlanders veel te luid hoor praten, zonder zich ook maar ene moer aan te trekken van de spraakklanken.

* Standaard & Poor's heeft de rating van België verlaagd van aa+ naar aa, ik vroeg me af of ik nu een aha erlebnis kreeg toen ik het hoorde.


* Het afslachten van potvissen op de Faeröer Eilanden, door mannen die in stromen van bloed staan, mogen we niet afschaffen, dat is traditie. Dieren slachten zonder verdoving mogen we niet afschaffen, dat is traditie, maar van de mijter van Sinterklaas hebben ze in Antwerpen (én andere plaatsen) wel het kruis weggehaald en dat kruis is en was ook traditie.

maandag 14 november 2011

AANLEGSTEIGERS, WATER EN ZO MEER


Lukas De Vos is zowat de slimste mens die ik ken, maar ik ken veel mensen die slimmer zijn dan ik. Naast zijn werk voor ons aller VRT (zijn manier van het nieuws en het weerbericht lezen is soms opmerkelijk), schrijft hij voor maritieme bladen, pleegt hij filmkritiek en schrijft over films en acteurs en actrices, doet hij inleidingen ter gelegenheid van het verschijnen van boeken van zijn vrienden en kennissen, werkt hij her en der mee aan blogs van vrienden, schrijft hij over thrillers en is jurylid van de Hercule Poirotprijs. En bij dit alles vreest hij de polemiek niet. Wanneer hij dit alles doet is voor iedereen een raadsel, want voor meer dan de helft van zijn leven was (en is) hij onderweg. En al deze teksten bundelt hij dan later tot boeken. In Iets meer naar het Oosten heeft hij het over de Aziatische landen, in Doek schrijft hij over film, Schoften, schavuiten en Schoeljes is dan weer een aanzet tot een geschiedenis van de Vlaamse misdaadroman, in Verbrande schrijvers gaat hij op zoek naar de culturele collaboratie in Vlaanderen 1933-1953, over de Arkprijs voor het Vrije Woord (waar hij in de jury zetelt) verscheen Buiten het bereik van Farisese handen: 60 jaar Arkprijs van het Vrije Woord, Lukas (we jijen en jouwen) was ook een van de eerste universiteitsdocenten die zich op de Trivialliteratur wierp. Hij bracht de Vlaamse sciencefiction in beeld en richtte de aandacht op het stripverhaal.

In zijn achtenveertigste boek Land! Land! (Uitgeverij ASP) loopt hij langs zijn eigen sporen in de Noord-Atlantische driehoek. En hij maakt het de recensent gemakkelijk wanneer hij schrijft: De strijd tegen die diepe angst (omdat de zeeën hun geheimen nooit echt prijsgeven), dat is wat de noordelijke beschaving aandraagt. In zijn verhalen van uitdaging en ongeloof, onredelijke verwachtingen en boerse koppigheid, herkennen we veel van wat ook de Vlaamse ziel beroert. In een haast politiek stuk heeft hij het over de claims die Amerika, Rusland, Zweden (en de Europese Unie) op de Noordpool laten gelden, met Canada aan het hoofd, dat zijn territoriale wateren wil uitbreiden tot waar de anderen geen rechten meer kunnen laten gelden. Olie is daar de oorzaak van, ondertussen kun je vernemen dat de West-Europese pijpleidingen dubbel zo veilig zijn als de Russische, en dat Canada de Eskimo's die ze vele jaren verwaarloosden, nu als menselijk schild gebruikt. Tussenin keldert hij de Titanic (de film) en vertelt hij dat de Engelse poolreiziger Shackelton de Polaris overneemt van de Belgische poolreiziger de Gerlache en het schip omdoopt tot de vermaarde Endurance. In IJsland doet iedereen het met iedereen, volgens Lukas, zuipen de vrouwen als droogzwierders, kijven als kakatoes en schrijven als Nobelprijswinnaars. In een essay over het werk van Vlaming Claude van de Berge (ik herinner me dat zijn vroegere uitgeefster positieve leesrapporten liet schrijven om haar baas te overtuigen dat hij waard was om te worden uitgegeven) schrijft hij over de rücksichtslose verkenning van de duistere kolken en stortzeeën die de noordelijke vaarwegen verraderlijk maken, terwijl hij even later in de mengvorm van interview en essay het heeft over Arnaldur Indridason, de IJslandse thrillerauteur.
En dan ben ik nog niet in de helft!!!

dinsdag 8 november 2011

EEN RACISTISCHE SOEP MET DIEREN EN ANDER VLEES


1. BRUSSEL - De Duitse theologe Eske Wollrad zegt dat 'Pippi Langkous' racistisch is: 'Lindgren schrijft Pippi's slechte eigenschappen toe aan haar contact met de negertjes.'
Pippi Langkous is de creatie van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren. Professor Eske Wollrad, als onderzoekster over racisme verbonden aan een universiteit in Oldenburg in Duitsland, noemt Pippi Langkous racistisch: 'Astrid Lindgren schrijft Pippi's neiging om te liegen toe aan haar lange verblijf in Afrika. Al Pippi's dwaasheden worden toegeschreven aan haar contact met de negers.'
Maar er is meer. In de Pippi Langkous-boeken komen ook donkere kindertjes voor die eerbiedig buigen voor blanke mannen. De buigende negertjes van het eiland Taka Tukaland zijn een teken van verborgen racisme.
Wollrad beschuldigt nog meer kinderliteratuur van racisme. Het verhaal van Het lelijke eendje laat aan kinderen zien dat anderssoortigen er niet bij horen. Om kinderen een goede omgang met verschillende culturen bij te brengen, raadt zij ouders aan om met hun kinderen te praten over racistische passages. 'Bovendien kunnen ouders figuren in het boek donker kleuren of foto's van kinderen met een andere huidskleur bij een afbeelding plakken.' (Aldus De Standaard)


2. Bron: Het Nieuwsblad


Rewilding Europe, een samenwerking tussen het Wereld Natuur Fonds (WWF) en verschillende Europese natuurorganisaties, wil tegen 2020 één miljoen hectare wildernis creëren in Europa. Dat is bijna dertig keer de oppervlakte van België.

EVEN REKENEN!
Een hectare is 100 meter op 100 meter, of 10.000 vierkante meter. Een vierkante kilometer is 1.000 meter op 1.000 meter, of één miljoen vierkante meter. In één vierkante kilometer zitten bijgevolg 100 hectaren. Daaruit volgt dan weer dat "één miljoen hectare", zoals het artikel vermeldt, 10.000 vierkante kilometer is. Volgens Wikipedia is de oppervlakte van België 30.528 vierkante kilometer. De geplande oppervlakte wildernis is bijgevolg één derde van de oppervlakte van België, niet dertig keer de oppervlakte van België.

3. Bron De Standaard
11.11.11 gebeurt maar om de duizend jaar. Om die dag in te kaderen, vragen we u een foto te maken van waar u die dag mee bezig bent. Een herfstwandeling? Een goed boek in de zetel? Een familiebezoekje? Een herfstbladerenopruimactie?

We slaan 2111 en 2211 enz maar over zeker?

4. Tja, wat moeten we denken van een vleestaks? Een actie van macrobioten, veganisten en vegatariërs? Ik weet wel dat je als macrobioot een vale gele kleur begint te vertonen. Door dit laatste denk ik terug aan mijn katholiek verleden, waarin ons werd verteld dat de maagd Maria zeven boodschappen had aan de wereld en dat de zevende boodschap zou zijn dat de wereld zou worden overheerst door het gele ras. Wel als die macrobioten hun zin krijgen zou dat wel eens kunnen gebeuren.

vrijdag 28 oktober 2011

KOOPJES BIJ DE BOEKENBOER


Bij mijn laatste bezoek aan boekhandel De Boekuil in Mortsel zag ik enkele boeken van de niet meer bestaande uitgeverij Meulenhoff/Manteau - waar ook mijn in prijs verlaagde herinneringen 'Uitgevers komen in de hemel' verschenen - in de uitverkoop liggen. Daarbij de nog te lezen dichtbundel van Hugo Schiltz (2 euro) en het boek over de geschiedenis van Het Letterenhuis (5 euro). Maar het in september 2009 verschenen 'Getande raadsels. Herinneringen aan Hugo Claus' (5 euro) van Patrick Conrad had ik daar zeker niet zo snel verwacht.
Zelfs voor hen die Claus een hoogmoedige, laatdunkende en kwetsend trotse aansteller vonden (en dat zijn er velen), is dit verplichte lectuur. Patrick Conrad schildert ons een Claus voor, die uiteraard voor hem in het walhalla thuishoort, met de kleine trekjes eigen aan iedere mens (zelfs ik) en die zelfs ongewild de god Claus van zijn zelfopgericht voetstuk laat tuimelen, en geeft ons tegelijk een gevleid zelfportret én een stukje Vlaamse literatuurgeschiedenis. Voor de prijs hoef je het dus niet laten.

donderdag 20 oktober 2011

INTERVIEW OP DONDERDAGOCHTEND MET Chokri Mahassine

euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...
euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...
euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...
euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...
euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...euh...
euh...euh...euh...euh...euh...euh...

radio 1 interviewster: euh... bedankt voor dit interview

dinsdag 18 oktober 2011

1000 TEGEN 1

Als je de gevangenenruil bekijkt en je ziet dat één Israelische soldaat duizend Palestijnen waard is, hoe denken die Palestijnen dan ooit hun oorlog tegen Israel te kunnen winnen?

maandag 17 oktober 2011

ILLEGALEN HADDEN DIT AL LANG IN DE SMIEZENBijna een derde van alle gevangenen in ons land zijn illegalen. Het grote probleem is dat de meesten niet kunnen worden teruggestuurd omdat ze liegen over hun afkomst. Dit jaar konden amper 225 illegale gedetineerden worden gerepatrieerd.

donderdag 13 oktober 2011Bewonder dit grafische hoogstandje Deze dame krijgt van het VFL 7 eenheden. 16.800 euro. 672.000 frank. Geen wonder dat kinderen steeds minder lezen met dit soort bagger als illustraties.

Wie dit subsidiesysteem blijft verdedigen is niet goed wijs. Auteurssubsidies moeten lock, stock and barrel afgeschaft worden.

OP WEG NAAR EEN POLITIESTAAT?

Geachte Heer

Op donderdag 13 oktober om 8.39 uur rijdt de politiecombi met nummerplaat VVV318 de enkele richtingsstraat Perenstraat in, dit na het negeren van twee verkeersborden C31a (Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven) geplaatst in de Lange Beeldekensstraat net voorbij de hoek van de Sint- Willebrordustraat en net voor de bewuste Perenstraat aan de rechterzijde van de straat.

Ik laat de auto stoppen en wijs de bestuurder erop dat hij een verkeersovertreding maakt, en krijg als antwoord:

Agent bestuurder: Ik beslis zelf waar ik rijd!

Ik noteer zijn nummerplaat, waarop de agent op snauwende toon zegt:

Agent bestuurder: Mijn naam is Bogaerts

Ik zeg nog:

Ikzelf: Dat is dezelfde VVV318 die ik enkele dagen geleden meer dan twee uur (heen en terug met tram langs metrostation Handel) met de linkerwielen op het trottoir in de Handelstraat zag staan, terwijl er aan de overzijde, rechterkant dus, genoeg parkeergelegenheid was op de voor de politie voorziene parkeerplaatsen.

Deze brief werd verzonden aan de Procureur des Konings de heer Dams Herman, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats, 20 bus 2, 2000 Antwerpen en met de mail verzonden aan de heer burgemeester van Antwerpen en poltiekantoor City.


Walter A.P. Soethoudt, Perenstraat 15, 2060 Antwerpen

maandag 10 oktober 2011

PRESTATIEVERHOGENDE MIDDELEN

Wanneer gaat de anti-dopingscommissie een bloedafname doen bij onze politici? Je kunt mij niet wijsmaken dat je dagen en nachten kunt vergaderen op koffie en koek alleen.

NIKS VAN GEHOORD OP DE VRT?

CAIRO (AP) — Dozens of "instigators of chaos" have been arrested after deadly clashes between angry Christians, Muslims and security forces that left 24 dead and at least 200 wounded, Egypt's official news agency reported on Monday.

Sunday's clashes, sparked by a recent attack on a church in southern Egypt, were the worst sectarian violence since the uprising that ousted Hosni Mubarak in February.

The MENA news agency did not say whether those arrested were Christians or Muslims.

Egypt's state television said authorities have stepped up security at vital installations in anticipation of renewed unrest, deploying additional troops outside parliament and the Cabinet.

The rioting in downtown Cairo had lasted until late into the night, bringing out a deployment of more than 1,000 security forces and armored vehicles to defend the Nile-side state television building, where the trouble began.

The clashes spread from outside the TV building to nearby Tahrir Square, drawing thousands of people to the vast plaza that served as the epicenter of the protests that ousted Mubarak. On Sunday night, they battled each other with rocks and firebombs, some tearing up pavement for ammunition and others collecting stones in boxes.

At one point, an armored security van sped into the crowd, striking a half-dozen protesters and throwing some into the air. Protesters retaliated by setting fire to military vehicles, a bus and private cars, sending flames rising into the night sky.

After midnight, mobs roamed downtown streets, attacking cars they suspected had Christian passengers. In many areas, there was no visible police or army presence to confront or stop them.

Christians, who make up about 10 percent of Egypt's 80 million people, blame the country's ruling military council for being too lenient on those behind a spate of anti-Christian attacks since Mubarak's ouster. As Egypt undergoes a chaotic power transition and security vacuum in the wake of the uprising, the Coptic Christian minority is particularly worried about the show of force by ultraconservative Islamists.

Prime Minister Essam Sharaf, addressing the nation in a televised speech, said the violence threatened to throw Egypt's post-Mubarak transition off course.

"These events have taken us back several steps," he said. "Instead of moving forward to build a modern state on democratic principles we are back to seeking stability and searching for hidden hands — domestic and foreign — that meddle with the country's security and safety."

"I call on Egyptian people, Muslims and Christians, women and children, young men and elders to hold their unity," Sharaf said.

The Christian protesters said their demonstration began as a peaceful attempt to sit in at the television building. But then, they said, they came under attack by thugs in plainclothes who rained stones down on them and fired pellets.

"The protest was peaceful. We wanted to hold a sit-in, as usual," said Essam Khalili, a protester wearing a white shirt with a cross on it. "Thugs attacked us and a military vehicle jumped over a sidewalk and ran over at least 10 people. I saw them."

Khalili said protesters set fire to army vehicles when they saw them hitting the protesters.

Ahmed Yahia, a Muslim resident who lives near the TV building, said he saw the military vehicle plow into protesters. "I saw a man's head split into two halves and a second body flattened when the armored vehicle ran over it. When some Muslims saw the blood they joined the Christians against the army," he said.

Television footage showed the military vehicle slamming into the crowd. Coptic protesters were shown attacking a soldier, while a priest tried to protect him.

At least 24 people were killed in the clashes, Health Ministry official Hisham Sheiha said on state TV.

State media reported that Egypt's interim Cabinet was holding an emergency session to discuss the situation.

In the past weeks, riots have broken out at two churches in southern Egypt, prompted by Muslim crowds angry over church construction. One riot broke out near the city of Aswan, even after church officials agreed to a demand by ultraconservative Muslims known as Salafis that a cross and bells be removed from the building.

Aswan's governor, Gen. Mustafa Kamel al-Sayyed, further raised tensions by suggesting to the media that the church construction was illegal.

Protesters said the Copts are demanding the ouster of the governor, reconstruction of the church, compensation for people whose houses were set on fire and prosecution of those behind the riots and attacks on the church.

vrijdag 7 oktober 2011

OPROTPREMIE

Het Fonds Filson Steers Mariman zit in de schoot van de Koning Boudewijnstichting verborgen, en dat fonds stelde een nieuwe opvoedingsprijs in ter waarde van 60.000 euro. De prijs wordt uitgereikt op 12 oktober aan Majo de Saedeleer. Toen de Stichting op zoek ging naar enkele Vlaamse (jeugd)auteurs om de lof van Majo te zingen, gingen die nog liever patat met majo eten dan zich hiervoor te laten vangen. Ze konden zich niet vinden in de motivatie, die hier volgt: Majo de Saedeleer timmert al heel haar leven aan de weg van de jeugdliteratuur. Zij stond aan de wieg van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur en was volgens de jury bepalend voor het landschap van de Vlaamse jeugdliteratuur in al haar facetten: het uitgeven, illustreren, de zorg voor kwaliteit bij leesbevordering, het stimuleren van kinderen van zeer jonge leeftijd om het plezier van beeld en taal te ontdekken. De jury wijst op het cruciale belang van lezen in de opvoeding, en in dat opzicht heeft Majo De Saedeleer een belangrijke emancipatorische rol vervuld op maatschappelijk gebied.
Mijn mening is echter dat Majo in hoofdzaak timmerde aan de verspreiding van de (jeugd)boeken van Nederlandse uitgeverijen, vooral Querido en sprak haar vooral niet over Vlaamse auteurs (uitgezonderd zij die bij voornoemde uitgever publiceerden) en Vlaamse uitgevers. Vlaamse uitgevers leefden en leven trouwens in voortdurende onmin met Majo.
In de schoot van datzelfde Querido werd dan ook de Nederlandse Joke van Leeuwen bereid gevonden om een goed woordje over Majo te plegen. Joke die ook al een duwtje in de rug kreeg van Majo toen ze stadsdichter van Antwerpen werd.
Wat men ook beweert, ze stond niet aan de wieg van het NCJ, dat waren anderen en dan vooral Clara Haesaert, die deze prijs meer verdient dan ieder ander. Maar als het als oprotpremie is bedoeld, mogen ze hem gerust aan diezelfde Majo geven, zijn we eindelijk van deze bittere, bemoeizieke tante af.

donderdag 6 oktober 2011

PROCENTEN EN GETALLEN


Gisteravond in 'De Wereld Draait Door' werd voor de elfendertigste keer een pleidooi gehouden voor de immigrant en de moslim door Felix Rottenberg en imam Yassin Elforkani. Het begint een beetje te lijken op het Wildersbashing (Wilders is slecht), de immigranten (de immigranten zijn goed) komen je de strot uit. En wat gebeurt er, zonder het te weten gaan ze zelfs ietsje te ver in hun pleidooi. Er wordt gezegd dat ongeveer 15% van de zowat 1.100.000 immigranten (moslims) problemen geven. Als ik goed kan tellen zijn dat er 165.000 (hondervijfenzestigduizend, dat is zo wat de bevolking van een stad zoals Breda of Apeldoorn). Je moet niet zo je best doen Matthijs, de speech van Gouden Kalf winnaar Nasrdin Dchar bracht iedereen de tranen in de ogen, dat kan je van mij aannemen.

maandag 3 oktober 2011

HOE ZIT HET NU?


* Op de ene omzendbrief van de Stad Antwerpen staat ''t Stad is van iedereen'; op weer een andere staat dan weer ''t Stad is van A' (A zijnde jou voor niet Antwerpssprekenden). Wees eens duidelijk mensen.

* Electrabel heeft de slogan 'Het is jouw energie', dan stel ik me de vraag waarom ik er dan voor moet betalen. Ja, toch?

donderdag 22 september 2011

MET HET OOG OP DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2011


Ik herinner me maar al te goed dat we ongeveer drie jaar geleden een brief in de bus kregen van ’t Stad (’t Stad is van iedereen), brief die ons meedeelde dat de werken in onze straat dat jaar zouden aanvangen. Een actie ‘Zonder gaten straat’ verder – je moet lawaai maken willen die van het stadhuis luisteren – zijn ze dit jaar begonnen in mei, dus drie jaar later. En terwijl ze nu – september - nog aan de afwerking bezig zijn, krijgen we zo’n mooie vierkleurenfolder in oblong formaat (rechthoekig met de langste zijde in de breedte) in de bus. De folder doet me een beetje denken aan wat we allemaal kunnen zien in Playboy en Penthouse, alles bewerkt met fotoshop, zodat je je duimen en vingers kunt aflikken. Daarnaast kun je het boekje ook klasseren in het rekje sciencefictionromans.
Wat is nu de bedoeling van dit boekje? Maar mensen toch, bekijk het gewoon als verkiezingspubliciteit. Het huidige Antwerpse bewind voelt zwaar weer aankomen en heeft nog eens flink in de stadskas gegraaid om deze vierkleurenfolder te betalen, zodat ze dat zeker niet moeten doen van het verkiezingbudget. En dan halen ze naast een hele boel loze beloften ook nog linke streken uit, want er wordt al over 2020 gesproken, alsof dat al voor de deur staat, zodat ze een volgende legislatuur met hun leugens opzadelen en dat die het maar moeten uitzoeken en de vervloekingen van de bevolking over zich heen zullen krijgen.
’t Stad, we werken eraan, is een leugenachtige brochure die je best ineens bij het papIerafval legt, want ze is als zoveel toekomstdromen, dromen die toch nooit uitkomen.

donderdag 15 september 2011

DE ANTWERPENAAR IN ZIJN HEMD


Ik weet al sinds jaren dat correctiewerk van een tekst geen sinecure is, maar wat De Antwerpenaar er tegenwoordig van bakt, loopt wel een beetje uit de hand. Het gebeurde vroeger wel iets minder, hoewel er toen ook van verlof in de plaats van vakantie werd gesproken.
In het recentse nummer wordt er gesproken over een voetpad, laat dat volgens Nijhoffs 'Zuid-Nederlands Woordenboek' een purisme voor trottoir of stoep zijn, maar als je de purist wil uithangen moet je wel juist schrijven. Misschien is een literatuuronkundige wel opgescheept geworden met een kort artikeltje - ho, we moeten ook aan cultuur doen - over Zuiderzinnen. Ja hoor, daar staat HEMMINGWAY te pronken, zowel in de titel als in het artikel zelf.
Misschien gebeurde dat wel onder invloed van het boekje 'Amerikaan in Parijs' waarover ik op 17 december 2009 op deze blog schreef:

“Gertrude Stein was boos op Ezra Pound omdat hij te vlug op een zwak en ongetwijfeld ongemakkelijk stoeltje was gaan zitten dat ze hem misschien wel opzettelijk had gegeven en daar een barst in had gemaakt of het helemaal had vernield. Dat hij een groot dichter was en een zachtmoedig en edelmoedig mens en best in een normale stoel had kunnen plaatsnemen, werd niet eens overwogen.” schrijft Ernest Hemingway in ‘Amerikaan in Parijs’ (geschreven tussen 1958 en 1960 - uitgave van J.M. Meulenhoff die oorspronkelijk in 1964 verscheen bij A.J.G. Strengholt in 1964) en handelt over de jaren 1921 tot 1926 in Parijs. Spijtig dat men voor deze heruitgave niet een goede redacteur heeft aangesproken om zinnen die nergens naartoe leiden terug op poten te zetten (dikwijls nogal letterlijk vertaalde zinnen, denk ik), verouderde woorden te schrappen en eventueel ook nog eens de zetfouten eruit te halen.

Een ding is wel zeker, de naam van de schrijver was juist gespeld.

maandag 29 augustus 2011

HET IS MAAR DAT JE HET WEET

Gisteren, 28 augustus, op de cultuurmarkt voor Vlaanderen in Antwerpen kon je op het Steenplein de stand vinden van ZORGBEDRIJF ANTWERPEN. Net daarnaast, in een kleine open ruimte, was een vuilnisbak geplaatst. Even niet nagedacht?

vrijdag 26 augustus 2011

BEDANKT VOOR DE BOMMEN

Belgische vliegtuigen voerden tientallen missies uit boven Libië en bombardeerden in NAVO-verband Khadafi naar de verdoemenis en als dank plunderen de zogenaamde vrijheidsstrijders de Belgische ambassade. Allah Akbar, ja, maar ondankbaarheid wordt gestraft, daar hoop ik althans op.

zaterdag 6 augustus 2011

VAN ONZE CORRESPONDENT


Alexander Pechtold is een zelfbenoemde gutmensch die op een moreel krukje gaat staan en uitroept: ziehier een goed en nobel mens.

donderdag 14 juli 2011

TWINTIG JAAR GELEDENHet is alweer twintig jaar geleden dat Pink Poet NIC VAN BRUGGEN de weg van de eeuwigheid opging. Op de Franse nationale feestdag.
He was a friend of mine. Soms een erg lastige vriend, maar dat neem je in koop van een groot dichter. Hij heeft ook de geheimen van onze intieme gesprekken met zich meegenomen. Sinds die tijd heb ik het moeilijk om over echt intieme zaken met iemand te praten. Een ding dank ik wel aan Nic, sinds we op 30 november 1991 zijn grafmonument inhuldigden, heb ik geen druppel alcohol meer aangeraakt!
Dag Nic, slaap zacht.

http://www.youtube.com/watch?v=ujnYHJxfiRw

maandag 11 juli 2011

BELGISCHE DRIEKLEUR


Is het niet zo dat Philippe Gilbert blijkbaar een hekel heeft aan die Belgische driekleur. Eerst heeft hij geel aan, dan groen, dan bolletjes, dan weer groen...

WELKOM PIEREWAAIERS


Gisteren werd 'een woordenstroom van 't Stad' van Peter Holvoet-Hansen (zichzelf Stadspeter noemend) ingehuldigd met een stream of consciousness inleiding van hemzelf. Maar anders zou het Peter niet zijn! Hij puzzelde, samen met zijn eigen inbreng, de ingezonden teksten van meer dan 500 Antwerpenaren in elkaar, met toevoeging van een nieuw gedicht van de JongerenStadsdichter Yoni Sel en fragmenten van het 'Wandelgedicht' van Herman J. Claeys. Dit noemde hij 'Het kaaiengedicht' Langs de kaaimuur kun je het gedicht van meer dan 3 kilometer lengte terugvinden. Een mooie brochure (4 euro) met foto's van hoe de kaaien er in de toekomst zullen uitzien - nadat de muur met het gedicht is afgebroken - en de volledige tekst van het gedicht is verkrijgbaar. Ongeveer aan het Hof van Beroep kun je de tekst van mijzelf vinden:

Ik betaal graag verstaangeld
Aan de bank van lening
Bij de inlossing van het verlangen
Naar het grote wonder,
Daar aan het eind,
de zee.

vrijdag 1 juli 2011

EN VOOR DE VLAMINGEN LA MÊME CHOSE...

In het inloophuis De Steenhouwer aan de Antwerpse Steenhouwersvest kun je het volgende lezen:

OD DNIA 1.07.2011 OBOWINZUJA ZAKAZ PALENIA

DES LE 1 JUILLET IL EST INTERDIT DE FUMER

FROMD THE 1STE OF JULY IT IS PROHIBITED TO SMOKE

DEL 1 DE JULIO ES PROHIBIDO DE FUMAR

Pools, Frans, Engels en Spaans. Ja, ja, er zijn geen Nederlandssprekende daklozen meer. Een hele vooruitgang zou ik zeggen.

EUH...


Deze ochtend op Radio 1 een interview gehoord met Joke Quintens. Zij wordt de runningmate van Bruno Tobback voor het voorzitterschap van de sossen. Ook Bruno kwam aan de beurt. Wat me opviel was dat ze alvast iets gemeenschappelijk hadden, het onnoemlijke vele gebruik van EUH... Misschien toch maar de interviews niet meer rechtstreeks doen, ze opnemen en de EUH's eruit monteren?

donderdag 30 juni 2011

BANLIEU

Als de politie tegelijk vanuit de Lange Zavelstraat, van beide zijden, en de Duinstraat van beide zijden, de zogenaamde Duinplak aanpakt, zullen ze waarschijnlijk heel wat drugs kunnen oprapen. Maar dat is niets, als ze deze handeling op diverse dealplekken herhalen, kunnen ze misschien niet de kleine hooghartige, modebewuste dealers pakken, maar ze wel raken in hun geldbuidel, waardoor ze zich niet de verfijnde kleding en de mooie auto's kunnen aanschaffen, die cleane jongeren de ogen uitsteken.
Als dit niet binnen korte tijd gebeurt, zouden er wel eens toestanden kunnen ontstaan zoals in de Charles Bronson film Death Wish te zien zijn. Ouders die naar de wapens grijpen en wie kan hen ongelijk geven. Hou je kinderen maar clean terwijl ze voor je deur staan te dealen. Het is hartverscheurend om te zien hoe verslaafden de dealers bedelend aankijken.
En de overheid die er niets aan doet. Misschien kunnen ze er de term kleine misdaad op plakken. Neen, ze kunnen nog verder gaan en zeggen dat de verslaafden aanleiding geven, zoiets als spullen in je auto laten liggen.
Misschien dat de allochttone vaders er iets aan kunnen doen en een zogenaamde knokploeg vormen, want anders zouden velen weer de mond vol hebben met racisme en dat is het gvd niet!

maandag 6 juni 2011

WIE MOET DAT BETALEN?

België - Turkijë lokte rellen uit. Waarom? De punten werden toch gedeeld? De schuld wordt wederzijds op elkaar geschoven. De Belgen zijn begonnen, de Turken zijn begonnen. Is het niet gek dat het toevallig in die steden is waar een grote schare Turken zich heeft verzameld: Gent, Antwerpen. Wie zal de schade betalen? Die enkeling die is aangehoudern is waarschijnlijk niet eens bemiddeld genoeg om iedere dag zijn boterham bij elkaar te krijgen.

Marokko - Algerijë lokte rellen uit. Een grote schare landgenoten van allochtone afkomst zakte af van het Antwerpse Kiel - waar de relmakers van Beerschot zich ook situeren - naar Borgerhout waar een schare van Marokkanen zich amuseerde met het beschadigen van gemeenschapsgoederen (poltiecombi's en bussen van De Lijn) en zelfs de auto van een argeloze automobilist bekogelde.

Madrid - Barcelona lokte rellen uit. Madrid- en Barcelona supporters, meestal van Marokkaanse origine, gingen in Borgerhout met elkaar op de vuist en keerden zich dan gezamenlijk tegen de ordediensten. Waar komen die fanatieke supporters vandaan? Ergens in een dichtbij verleden werd het Spanje te veel en regulariseerde de Spaanse overheid een groot aantal asielzoekers van Marokkaanse origine, die vervolgens van het vrije reizen en vestigen binnen Europa gebruik maakten om zich in de diverse Europese staten te vestigen. Een deel hiervan vestigde zich in Borgerhout en was na jarenlang verblijf in Spanje haast automatisch Barcelona of Madrid fan geworden. Maar waarom moeten wij in Antwerpen opdraaien voor de kosten die deze heerschappen maken?

Misschien moeten al die relmakers eens gezamelijk worden opgepakt en verplicht worden enkele dagen na elkaar naar een match Nadal - Federer of Na Li - Schiavone te kijken, kunnen ze misschien van het tennispubliek leren dat ze na de match geen rel gaan schoppen.

HET NIEUWSBLAD 15 JUNI 2011:

ANTWERPEN - Er stond maar één punt op de agenda van de extra gemeenteraad die door Vlaams Belang en LDD werd bijeengeroepen: het ‘stadshooliganisme' van de voorbije maanden. Alle gemeenteraadsleden waren het er over eens dat zoiets zich nooit meer mag voordoen. Al blijft er onenigheid over hoe dat precies moet worden aangepakt.
Fractieleider van OpenVLD Claude Marinower mocht de debatten openen. Marinower zat er wat eenzaam bij door de afwezigheid van buren Bart De Wever (N-VA), die als gastspreker verwacht werd op een lezing voor een internationaal gezelschap, en partijgenoot Kris Luyckx die nog steeds wacht op een handtekening van de koning. Hij citeerde wat de burgemeester als fractieleider van de SP.A zei op 15april 2002 na rellen toen.

‘Het stadsbestuur moet lessen trekken over wat is gebeurd, welke fouten werden er gemaakt en hoe kunnen we die vermijden. Het politiekorps zal moeten uitbreiden, want deze feiten mogen zich nooit meer voordoen. Wel we zijn nu negen jaar later en het is opnieuw gebeurd? Wat hebben die inspanningen nu precies opgeleverd?', vraagt Marinower zich af.

Net als de meeste gemeenteraadsleden stelde Marinower ook vast dat de politie de rellen verkeerd heeft ingeschat. ‘Hoe is dat mogelijk? De band van Antwerpse jongeren van Marokkaanse origine met de Marokkaanse nationale ploeg gaat verder dan de Belgische bondscoach Eric Gerets. OpenVLD pleit dan ook voor nauwere contacten met de ouderen in de gemeenschap. We steunen in elk geval wel het huisarrest en de boetes die zijn opgelegd.'

‘In de steek gelaten'

Zoals verwacht was het vooral Filip Dewinter (Vlaams Belang) die fel van leer trok. Volgens hem voelt iedereen op en rond de Turnhoutsebaan zich in de steek gelaten. ‘Bewoners, allochtonen en autochtonen, middenstanders, horeca-uitbaters; allen hebben de indruk aan hun lot te worden overgelaten door het stadsbestuur. Er is een opstand aan de gang tegen het gezag. Er moeten structurele maatregelen komen om te laten zien wie de baas is. Het stadsbestuur moet deze criminelen hard aanpakken.'

Dewinter somde daarvoor de maatregelen op die Vlaams Belang al langer vraagt. ‘Wij pleiten onder meer voor een zerotolerantie-aanpak van de politie, een politiecommissariaat op de Turnhoutsebaan, het gebruiken van de voetbalwet die toelaat boetes tot 5.000euro op te leggen en het intrekken van de Belgische nationaliteit en uitwijzing naar het land van herkomst bij recidivisme.' Het betoog werd op applaus onthaald bij een deel van de vijftigtal burgers die de gemeenteraad bijwoonden.

Freya Piryns (Groen!) deelde de verontwaardiging die bij iedereen leefde na de rellen. ‘Veiligheid is een basisrecht. De jongeren komen misschien uit een kansarm gezin, maar dat is geen excuus voor crapuleus gedrag. Maar we moeten ons wel afvragen om wie het gaat en waarom ze zich op die manier gedragen.'

‘Leeftijdsgrenzen naar omlaag'

Nahima Lanjri (CD&V) merkte op dat de hele migrantengemeenschap het slachtoffer is van een kleine groep heethoofden. ‘Zij beseffen ook dat dit om hun stad en wijk gaat. Ze voelen zich betrokken en zijn voor harde maatregelen. Het is goed dat de burgemeester snel inspeelt op de feiten. Maar is het niet mogelijk om de boetes om te zetten in alternatieve straffen? Het is voor de jongeren veel confronterender om bijvoorbeeld de Turnhoutsebaan op te kuisen. En omdat blijkt dat de daders alsmaar jonger worden, mogen de leeftijdsgrenzen voor het opleggen van maatregelen best naar omlaag. De verantwoordelijkheid ligt eerst bij de ouders, maar sommigen geven aan dat ze hun kinderen niet in de hand hebben. Die mensen moeten we helpen.'

Mea Culpa

Burgemeester Patrick Janssens herhaalde wat hij al eerder in de pers had laten optekenen en somde ook een aantal data op waarbij door goed politiewerk geen rellen waren uitgebroken na voetbalwedstrijden. Hij benadrukte ook dat hij als hoofd van de politie mee verantwoordelijk is voor wat zich op en 8 en 9juni heeft afgespeeld op het Kiel en de Turnhoutsebaan.

‘We hebben die wedstrijden verkeerd ingeschat', geeft hij toe. ‘Tijdens de heenmatch tussen Algerije en Marokko hadden zich geen onlusten voorgedaan en er waren geen aanwijzingen dat dit voor de terugmatch anders zou zijn. Er waren wel degelijk agenten aanwezig, maar die waren niet klaar voor wat er zich heeft afgespeeld. Kenners zullen het met me eens zijn dat het korps uiteindelijk op een correcte manier de relschoppers heeft aangepakt.'

‘Deze week vinden de hoorzittingen van de jongeren die opgepakt geweest zijn plaats. Zij kunnen zich verdedigen tegen de hen opgelegde maatregelen. Het zijn geen sancties, want die mag ik als burgemeester niet opleggen. Dat is de taak van de rechterlijke macht. De politie zal de opgelegde huisarrestmaatregelen controleren en de jongeren die zijn opgepakt, zullen worden opgevolgd. Er komt een politiekantoor op de Turnhoutsebaan, dat is trouwens al eerder door de gemeenteraad goedgekeurd.'

maandag 30 mei 2011

IEDER LAND HEEFT ER RECHT OP


In Vlaanderen hebben we Eddy Wally.
In Iran hebben we Ahmadinejad.

TAAL ENZOVOORT

Als ik ooit een kameraad had wiens Antwerps beter was dan het mijne, is het Frank. Frank heeft recent enkele medische ingrepen gehad. De meest recente had iets te doen met zijn darmen en een gezwel. Frank lag op een kamer voor vier. Naast Frank was er ook ene Mamoud. Op een nacht leden én Frank én Mamoud ondraaglijke pijnen, wat zich veruiterlijkte in gekreun, gesteun en gestamel. Die nacht werd duidelijk dat er verschillen bestaan tussen allochtonen en autochtonen.
Mamoud: Aaaa, aaa, Allah, Allah akbar, Allah, aaaaaaaaa...
Frank: Gotverdomme, gotverdomme, dat doe zeer, gotverdomme, verdomme, waarom moet ik zoveel afzien!

Gehoord op tram 24:
Mooi allochtoon meisje: Die van Latijn was vandaag weer niet te pruimen.
Ander mooi allochtoon meisje: Die van ons is een ze, en die heeft stemmingen dat het niet mooi meer is.
Eerste meisje: Wie hebben jullie voor islam?
Tweede meisje: Je wil het niet weten, een zagevent tot en met.
Eerste meisje: Ja, die hebben wij ook.
(Ik herinner me een gelijkaardige dialoog van zowat 60 jaar geleden, alleen ging het dan over een priester.)Binnen enkele dagen wordt formateur Di Rupo geopereerd aan zijn stem. Een mirakel zou zijn dat hij na zijn operatie enkel nog perfect Nederlands zou praten.p

dinsdag 17 mei 2011

DE VRIJHEID VAN SPREKEN

Gisteravond zat de Limburgs-Turkse politicus Selahattin Koçak in de klas van Frieda. Deze meestal leuk uit de hoek komende Turk weet binnen die grappigheid heel wat te verbergen. Zo waren er opmerkingen van hem over het varken dat de klas van Frieda 'versiert', mocht men niet met spek schieten en wist hij van Bart De Wever te vertellen dat die alleen de getoonde volborstige dames van de achterkant zou herkennen.
Dat islamietjes geen varken mogen eten, weten we al enkele tijd, want zelfs in de scholen wordt geen aram voedsel meer geserveerd, dat hebben ze alvast gedaan gekregen. En dat homoseksualiteit een grote zonde is binnen de islam weten we, tussen de moslims vindt men de meeste potenrammers en De Wever onrechtstreeks tot die groep van mensen rekenen is binnen zijn geloof een grote belediging . De andere godsdiensten doen meer een oogje toe, op basis van iedere gelovige is er een.
Selahattin, je bent nu eenmaal in België, en daar heb je vrijheid van spreken, dus doe maar. Dit in tegenstelling tot Turkije waar schrijvers en journalisten worden vervolgd als ze de waarheid schrijven, namelijk dat Turkije een grote moslimgevangenis is, en dat ondanks de grote Ata Turk.
Selahattin je mag zo leuk zijn als je wil, maar in een moslimgevangenis wil ik en de overgrote meerderheid van de Belgen niet leven. Ik begin te twijfelen of de bijnaam die men je heeft gegeven, namelijk "bruggenbouwer", nog wel dienst mag blijven doen.

maandag 2 mei 2011

DE SLEGTE OOGST


Net een paar dagen ziekenhuis achter de rug. Had me voorzien van enkele boeken bij boekhandsel De Slegte. 3 kopen en het goedkoopste van de drie gratis. Woody Allen's 'Louter anarchie' bevat 18 verhalen en eerlijk gezegd voel je je zelfs aan die lage prijs bekocht, als je er maar twee ervan echt goed vindt. 'De afwijzing' is daar een van. Het gaat over de afwijzing van een kind op een elite kleuterschool en wat de vreselijke gevolgen daar kunnen van zijn. Hilarisch. Het andere verhaal 'Op een kwaaie dag zie je alles helder' vertelt over verbouwingen en de perikelen die hier verbonden aan zijn. Lachbui toegestaan. Ik vond 1 oneliner ofte aforisme in deze bundel: De mens is het enige dier dat het kan vertikken een ober een fooi te geven.
Je kunt je helemaal niet bekocht voelen en je zelfs afvragen waarom 'Op slot' van Bernlef daar is beland. Het leven en de dood van schilder IJsbrand gezien door de ogen van zijn vriend de fotograaf, Dick Noordeloos, en eveneens door zijn van hem al jaren vervreemde dochter, is een must. Daarnaast is er het verhaal van IJsbrand en
zijn vrouw Nadia, die ondanks haar voortschrijdende leeftijd, op de doeken van IJsbrand steeds de mooie jonge vrouw blijft die hij jaren geleden in Amsterdam leerde kennen. Een roman over oud worden, eenzaamheid, vervreemding zoals enkel Bernlef die kan schrijven.
Daarnaast was er dan 'Zwaarte' van Jeannette Winterspoon, een eigenzinnige benadering van de Griekse mythe van Atlas, die door Zeus gedwongen wordt de wereld voor eeuwig op zijn schouders te dragen. En over het bezoek van Herakles, de enige die sterk genoeg is om het eventueel van Atlas over te nemen en het op een bepaald ogenblik ook doet. Gerd de Ley, aforismenverzamelaar, kan zich hier uitleven, want hier staat enorm veel wijsheid uitgestald. Een erg leuk en apart boek.
Toen ben ik aan de herlezing van 'Hersenschimmen' van Bernlef begonnen. Ik wilde na meer dan 20 jaar deze roman over aftakeling en dementie na die 'Op slot' ervaring opnieuw aanpakken. Ik weet nu, nu dat alles dichterbij komt, als je de zeventig voorbij bent, dat 'Hersenschimmen' een erg scary boek is. Ik weet zelfs niet of ik hem verder durf te lezen.

woensdag 20 april 2011

FOSSIELEN


Eyskens, Tobback, Martens de Belgische fossielen hebben samen met hun liberale vriendjes de aanval op Bart De Wever ingezet. Maar waarom ook niet tegelijk op het Waalse strikje? Zou het niet kunnen dat het niet De Wever is die de hele santekraam tegenhoudt, maar de leider van de PS die van een verrottingsstrategie gebruik maakt, om alzo opnieuw een Belgische hit te scoren?
Om te beginnen hebben de groenen zichzelf al uitgesloten door te zeggen dat de kerncentrales dicht moeten, wat niet zal gebeuren, want dat zijn leuke melkkoeien voor den Belgiek die geld nodig heeft. Hoera een typisch Belgische oplossing komt er aan, een tripartite en Vlaanderen wordt weer eens genaaid.

CANNES: QUINZAINE DES RéALISATEURS


Gust Van Den Berghe


De Quinzaine des Réalisateurs (ook bekend als Directors’ Fortnight) werd door de Franse Regisseursgilde opgericht als reactie op de gebeurtenissen van Mei’68. Bedoeling was om zowel media als publiek via dit platform nieuwe filmmakers en –stromingen te helpen ontdekken.
Van bij aanvang toonde de Quinzaine de eerste speelfilms van o.a. Rainer Werner Fassbinder, Nagisa Oshima, George Lucas, Martin Scorsese, Ken Loach, Michael Haneke, Chantal Akerman, Spike Lee, Luc et Jean-Pierre Dardenne, Sofia Coppola, Manoel de Oliveira, Stephen Frears, William Friedkin en Francis Ford Coppola. Ook De helaasheid der dingen van Felix van Groeningen werd in 2009 in de Quinzaine vertoond.
Voor de Vlaamse film is het , na een jarenlange afwezigheid, het vierde jaar op rij dat er een speelfilm geselecteerd is (2008: Aanrijding in Moscou/ 2009: Altiplano; De helaasheid der dingen; Lost Persons Area / 2010: En waar de sterre bleef stille staan / 2011: Blue Bird).

Naast Blue Bird van Gust Van den Berghe (Borgerhout, 1985) werden dit jaar de korte films Badpakje 46 van Wannes Destoop voor Officiële Competitie, en Bento Monogatari (Lunchbox Story) van Pieter Dirkx geselecteerd voor de Cinéfondation competitie geselecteerd. Blue Bird is gebaseerd op het toneelstuk 'De blauwe vogel' van Maurice Maeterlinck (een zeer goede vertaling van de hand van taalvirtuoos Maarten van Nierop verscheen bij de uitgeverij van mezelf en is enkel nog in het antikwariaat te verkrijgen).
Blue Bird vertelt het verhaal van de twee kinderen, Mytyl en Tyltyl, van een houthakker die de blauwe vogel van het geluk en het raadsel van het bestaan willen opsporen.
Gust trok in de zomer van vorig jaar een maand naar Togo en besloot de film daar te draaien. In december ging de regisseur aan de slag. Van den Berghe deed niet alleen voor de cast maar deels ook voor de crew een beroep op de lokale bevolking: de Batammariba of het Tamberma volk.
Gust is de zoon van auteur Kristien Dieltiens en van haar heeft hij duidelijk het verteltalent, zoals zij haar beelden tekent met letters, maakt hij beelden van zijn verbeelding.

maandag 18 april 2011

TOEKOMSTVERHAAL

Het jaar 2035. De Waalse eisen worden verworpen met een meerderheid van drie stemmen: twee zonen en een dochter van Bart De Wever zorgden voor die meerderheid, dit tegen de wil in van de zonen van De Croo, Tobback, De Gucht en Dehaene.

REBELLEN

Ik geloof pas in de oprechtheid van de anti-Gadaffi coalitie op de dag dat de rebellen vrijheidstrijders worden.

woensdag 6 april 2011

EEN MANNEKENSBLAD VAN INDRUKKEN


Zelfportret (lino)


* Volgens de Nederlandstalige WIKIPEDIA werd Lucienne Stassaert in Antwerpen geboren op 10 februari 1936, volgens de Engelse WIKI is dat 10 januari en ook in 1936, deze laatste is dus de juiste. Stassaert debuteerde in 1964 met 'Verhalen van de jonkvrouw met de spade' en stopte er tot op de dag van vandaag niet mee. Ze deed en doet nu en dan een uitstapje naar de schilderkunst (recent nog in het Elzenveld te zien), terwijl eigenlijk muziek haar grote inspirator was, maar plankenkoorts speelde en speelt nog steeds. Dus Lucienne werd 75 en werd gisteren 5 april gehuldigd op het Antwerpse stadhuis, waar iedereen die een klein rolletje heeft gespeeld in het Antwerpse theater wel eens aan de beurt komt, op zijn zeventigste, op zijn vijfenzeventigste, op zijn tachtigste en niet allemaal hebben ze de verdiensten die Stassaert kan voorleggen. Stassaert is een beminnelijke feministe (en dit is zéker niet pejoratief bdoeld!)Lucienne is nu niet direct een optimiste want als je haar werk leest komen thema's zoals doodsobsessie, levensangst, waanzin, tijd en herinnering aan bod.

* Vorige thema's kun je Ferre Grignard (DE ferre) niet ontzeggen. Ferre floepte uit zijn moeder op vrijdag de 13de maart 1939, een gelovige bijgelovige had je al dadelijk kunnen vertellen dat het niet goed met Ferre zou aflopen en dat hij nauwelijks 43 jaar zou worden (8 augustus 1982). Maar Ferre is niet vergeten, want een jongeman die zijn moustache en bakkebaarden laat groeien om zijn jeugdige leeftijd te verbergen is de conservator van de tentoonstelling over Ferre in het COAndries (loopt nog tot 29 april). Het is een leuke tentoonstelling geworden die is samengesprokkeld door Philippe Colbert en die je zeker moet gaan kijken, al was het alleen maar om Ferre op een affiche net onder Champion Jack Dupree te zien staan en om sommige van zijn schilderingen te zien, want ook Ferre was een duo-talent.
Een echt pronkstuk is van de hand van Fred Bervoets die Ferre's binnenste helemaal wist bloot te leggen in een portret. Fred die de avond van de opening weer eens het hoge woord had en voerde. De vernissage werd afgesloten met een concert en het grappige ervan was dat op de deur van de concertzaal de volgende tekst was aangebracht:
OPTREDEN
Ferre Grignard
Uitverkocht
Ja, de Ferre leeft!* Nog iets meegeven voor de anti-tabaksliga. Dit kwam ik een tijdje geleden tegen in een mail van een Amerikaanse vriend:
I HATED CIGARETTES TILL I SAW MY FIRST NO SMOKING SIGN.
Of: wat verboden is, is lekker!

vrijdag 1 april 2011

ELSSCHOT STUURDE ZIJN KAT


Prof. Dr. Abied Alsulaiman was en is de bezieler van de Arabische Taalweek aan de Lessius Hogeschool Antwerpen. Gisteren, donderdag, was er een avond die helemaal was gewijd aan de vertalingen van Vlaamse auteurs naar het Arabisch. Willem Elsschot was niet aanwezig, hoewel was aangekondigd dat zijn ‘Kaas’ zou verschijnen bij de Egyptische uitgeverij National Center for Translations. Er werd me echter verzekerd dat hij een goeie reden had om niet te komen.
Wie er wel was, was Marc Pairon, die maar liefst twee titels bij dezelfde
uitgeverij zal uitgeven, namelijk een vertaling van zijn romandebuut ‘De Kinderspelen’ en een bloemlezing uit zijn gedichtenbundels ‘Ontbijt op bed’, ‘Franse zoenen’, ‘Fanmail’ en ‘TOP 50 Intiemste liefdesverzen’. Maar ook deze auteur kreeg geen boek overhandigd, de verklaarbare reden was natuurlijk de opstand in Egypte, die heeft het uitgeefschema van het National Center duidelijk erg overhoop gegooid. De professor verzekerde het aanwezige publiek (ongeveer 70 mensen) dat de boeken ten laatste einde mei van dit jaar zullen arriveren. Niet getreurd dus.
'In tegenstelling tot het Nederlands taalgebied is poëzie binnen de Arabische wereld reeds eeuwenlang de populairste discipline,’ zegt Alsuleiman, 'en daarom ook de keuze voor Pairon, wiens stijl volledig aansluit bij de hedendaagse liefdespoëzie'.
Pairon las zijn gedichten op de manier die hem eigen is, virtuoos dus. Na elke strofe volgde onmiddellijk de Arabische vertaling, gelezen door diverse studenten: Dua, Hossein, Sofia, Yassine en Joke. Deze laatste had de dankbare taak de stukken uit ‘Fanmail’ te mogen debiteren, in een geweldige interactie met de auteur himself. Maar je kunt er niet tussenuit dat het Arabisch blijkbaar is gemaakt om poëzie te vertolken.
De muzikale omlijsting was van de deels Russische Sacha Gaidar die de avond – ondertussen waren we twee uur verder – afsloot met een ontroerend poëtisch lied.
Sommige keren hadden de Arabisch onkundigen – onder wie ik mezelf reken - wel de indruk dat de vertalingen erg vrij waren, maar een andere mogelijkheid is ook dat het Arabisch meer woorden nodig heeft om de liefdesgedichten van Pairon hun oorspronkelijke glans te geven. Sommigen, die dan wel weer het Arabisch machtig waren, zeiden dat de vertalingen erg subtiel waren, wat dat ook moge betekenen.

dinsdag 29 maart 2011

VIJFDE NACHT VAN DE POËZIE?

OP DE WEBSITE VAN HET POËZIECENTRUM STAAT TE LEZEN:

Willy Tibergien

Zaterdag 2 april 2011 krijgt de geschiedenis van de Nacht van de Poëzie in de Gentse Vooruit een nieuw hoofdstuk. Michaël Vandebril (Antwerpen, Boekenstad) en Willy Tibergien (Poëziecentrum) zorgden samen voor deze mooie line-up van vijftig spraakmakende dichters die zoals vanouds met muzikale entr’actes worden afgewisseld.

Dichters: Remco Campert – Leonard Nolens –Ramsey Nasr – Delphine Lecompte – Peter Holvoet-Hanssen – Adriaan de Roover – Roger De Neef – Diana Ozon –Thomas Möhlmann – Paul Bogaert – Ingmar Heytze – Laurence Vielle – Inge Braeckman – Benno Barnard – Lies Van Gasse – Joost Zwagerman – Maarten Inghels – F.Starik – Dirk van Bastelaere – Eva Gerlach – Elvis Peeters – Didi de Paris – Saskia de Jong – Arjen Duinker – Jess De Gruyter – Mark Insingel – Tjitske Jansen – Christophe Vekeman – Steven Grietens – ACGVianen – NoN – Andy Fierens – Antoine Boute – Bart Stouten – Astrid Lampe – Erik Jan Harmens – Rick De Leeuw – Kenny de Thaey – Willy Verhegghe – Peter Verhelst – Coenraed de Waele – Vrouwkje Tuinman – Sylvie Marie – David Troch – Théophile de Giraud – Mustafa Stitou – Jan Mysjkin – Pjeroo Roobjee – Johan de Boose – Stijn Vranken – Menno Wigman – Johan Joos – Roland Jooris – Bart FMDroog – Pat Donnez – Jan Bucquoy – Stefan Hertmans – Jules Deelder.

IN DE MAIL VAN HENDRIK CARETTE STAAT TE LEZEN:

Hendrik Carette


Echte dichters zullen afwezig zijn op 2 april in de Vooruit in Gent !!!

Op 2 april zal de Nacht van de Poëzie doorgaan in de Gentse Vooruit. Met enige verwondering en verbijstering las ik de namen van de dichters en kon nergens de namen van de volgende echte dichters (geen performers en geen potsenmakers, geen valse poëten en proleten, geen poseurs en parasieten, geen postjesjagers en geen prozaïsche prozaschrijvers) vinden. Ik geef de namen van deze dichters en dichteressen die aldaar aldus niet mogen optreden en voorlezen in alfabetische volgorde : Frans Boenders, Hendrik Carette, Paul Claes, Lut de Block, Frank de Crits, Jozef Deleu, Frans Deschoemaeker, Aleidis Dierick, Philip Hoorne, Henri-Floris Jespers, Gwy Mandelinck, Bert Popelier, Renaat Ramon, Hedwig Speliers, Willy Spillebeen, Erik Spinoy, Lucienne Stassaert, Mark van Tongele, Geert van Istendael en onze nog altijd levende en schrijvende nestor Hubert van Herreweghen die nota bene geboren werd in 1920. Om dan nog niet te zwijgen van de Grote Drie van de Nederlandse poëzie : H.C. ten Berge, Herman Hendrik ter Balkt en Jacques Hamelink. Dit is een literair schandaal. Wie is hiervoor echt verantwoordelijk? En dan maar klagen dat het publiek geen belangstelling meer heeft voor het moeilijke genre van de poëzie. Maar ondertussen wel wereldberoemde dichters als Steven Grietens, Andy Fierens, NoN, Jan Bucquoy, Kenny de Thaey, Antoine Boute en ACG Vianen vragen en uitnodigen. (Niemand heeft al ooit één goed gedicht van deze geestigaards gelezen!)
Dit is betreurenswaardig, niet zozeer voor de geweigerde, verzwegen of gecensureerde dichters zelf als wel voor de echte liefhebbers van poëzie die een verminkt geluid en een vertekend beeld van de poëzie krijgen en de stem van hun al dan niet geliefde of vermaledijde dichters daar in Gent helemaal niet kunnen zien, aanhoren en beluisteren.

IN DE OPRISPING VAN WALTER A.P. SOETHOUDT STAAT TE LEZEN:

Ik kan er ook nog wel enkele bedenken: Maris Bayar, Tony Rombouts, Marc Pairon, Toon Brouwers, Anke Brouwers, Frans Depeuter, antistresspoweet, Vitalski.

maandag 28 maart 2011

LETTERLIJK CITAAT

In the wake of Japan's nuclear crisis, even jokes about a meltdown have become toxic.
Broadcasters in Europe have begun reviewing episodes of "The Simpsons" to make sure that one featuring a meltdown doesn't air.
The Hollywood Reporter says networks in Germany, Switzerland and Austria have all taken a close look at episodes set to air in the near future.
The show frequently features near-miss nuclear disasters at the reactor where dim-witted Homer Simpson works as a technician.
The opening credit sequence shows Homer tossing a radioactive fuel rod out of his car as he drives home.

FILM UIT IRAN AAN DE TOP VAN CINEMA NOVO

Vóór de slotfilm van de 28ste editie van het Cinema Novo filmfestival in Brugge werden de winnaars van Competitie bekend gemaakt.

Uit negen competitiefilms koos een 5-koppige jury The White Meadows als winnaar van de Camera Novoprijs. Deze Iraanse film van regisseur Mohammad Rasoulof ontvangt de distributieprijs van € 8000, geschonken door de Nationale Loterij.

Rahmat woont aan een naamloze zee, waarover bijna altijd een dikke nevel hangt. Voor de kust liggen kleine, onherbergzame zouteilandjes. Toch wonen er mensen. Als op een van de eilanden een bewoner sterft, vaart Rahmat er in zijn kleine boot naartoe. Op de begrafenis verzamelt hij de tranen van de rouwenden in een flesje. Iedereen kent Rahmat, maar niemand weet wat hij met het traanvocht doet. Op een dag na een begrafenis zit er een verstekeling op zijn boot.
The White Meadows zit boordevol geheimzinnige motieven en metaforen. Met langzame beelden schildert de regisseur een grimmig mooie fabel, een allegorie voor het hedendaagse Iran. De altijd in het zwart geklede eilandbewoners lijken gebukt te gaan onder loodzware ancestrale gebruiken.

De jury stelt dat hun keuze voor The White Meadows absoluut niet politiek gekleurd mag genoemd worden: de regisseur zit in Iran een celstraf van zes jaar uit voor ‘propagandavoering tegen het regime’.

De leden van de jury vinden de film een absoluut meesterwerk dat met kop en schouders boven de andere competitiefilms uitstak, hoewel het algemeen niveau van de competitiefilms al bijzonder hoog lag. The White Meadows was voor de meeste juryleden de perfecte film: cinematografisch indrukwekkend en narratief fascinerend. De wonderlijke metaforen en allegorieën, de rijke symboliek, de bijna mythologische personages en taferelen, en vooral ook de onaardse wijze waarop Rasoulof al die dingen aan elkaar plakte, maakt van The White Meadows zoveel meer dan een film.

Eervolle vermeldingen gingen naar de Japanse film Confessions van Tetsuya Nakashima, een combinatie van een ingenieus wraakverhaal en een buitengewoon gestileerde mise-en-scène, én naar de Argentijnse prent Carancho van Pablo Trapero, die met deze onmogelijke liefdeshistorie een goede, realistische en dynamische film heeft gemaakt over het harde stadsleven in Argentinië.

De jongerenjury koos The Matchmaker van de Israëlische cineast Avi Nesher als winnaar van de Amakourouprijs. Ze loofden het hartverwarmend karakter, de fijne muziek, de sterke acteerprestaties en het veelgelaagde verhaal. De Japanse prent Confessions van Tetsuya Nakashima kreeg een eervolle vermelding.

De Amakourouprijs van € 1.250 wordt geschonken door de provincie West-Vlaanderen. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar de regisseur van de winnende film.

vrijdag 25 maart 2011

kleine ongemakken


Hoogzwanger, pas geopereerd, een huidaandoening of gehandicapt: het volstaat allemaal niet meer om vrijgesteld te worden van de gordelplicht. Dat staat in de nieuwe richtlijnen die staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) straks naar alle artsen stuurt.
Toen de staatssecretaris zijn richtlijnen vanochtend op de radio verdedigde, sprak hij van kleine ongemakken. Ik denk dat hij maar eens aan moeder de vrouw moet vragen wat het is om negen maanden zwanger te zijn. Ik weet het niet, maar het zal wel iets meer ongemak dan klein ongemak zijn, denk ik.
Of zijn kleine ongemakken zoiets als kleine misdaad? Nu we het toch over ongemakken hebben op deze Equal Pay Day, waarom krijgen vrouwen maar 75% van het jaarloon van een man, zij verdienen toch meer!

Wear RED on Equal Pay Day
to symbolize how far women
and minorities are "in the red" with their pay!

maandag 21 maart 2011

ROKEN


Deze poster van Abram Games (1914-1996) suggereert een tijd dat roken nog niet de pest werd genoemd. Hoewel ik sinds vele jaren niet meer rook, ik ben namelijk wel een mee-roker, blijf ik me blauw ergeren aan de zeurpieten die het roken op alle mogelijke plaatsen en manieren proberen te verbieden.
Nu zag ik vandaag de Japanse kerncentrale roken en vroeg me af wat de anti-tabaksliga daar nu op te zeggen heeft.

maandag 7 maart 2011

RADIO 6: DE ZWARTE LIJST


Op de Nederlandse Radio6 kun je stemmen voor De Zwarte Lijst en ik heb gestemd. Je mag tien titels kiezen en daarnaast nog vijf toevoegen die je niet op de lijst hebt gevonden. Natuurlijk kun je voor de argumenten van Radio6 begrip opbrengen, want dit mailden ze me: Helaas is het niet te doen om elke grootheid met al zijn/haar mooiste platen op de keuzelijst te zetten. Van een keuzelijst met meer dan 10.000 platen om uit te kiezen wordt niemand vrolijk. Vandaar dat we er voor gekozen hebben dat iedereen ook vijf vrije keuzes aan de lijst kan toevoegen..
Juist ja en het gaat om zwarte muziek? Wat doen Amy Winehouse (met maar liefst 10 titels), Paul Simon en Pim Jacobs daar dan, terwijl er toch nog echte zwarte muziek in de plaats kan komen. Ontbreken volledig Harry Belafonte en Little Richard. Ik zet de voor mij ontbrekende namen en titels voor jullie op een rijtje:
Lloyd Price: Stagger Lee
Brook Benton: Lie to me
Little Richard: The girl can't help it
Little Richard: She's got it
Little Richard: Don't deceive me
Ray Charles: Born to lose
Ray Charles: Worried mind
Willie Dixon: Little red rooster
Koko Taylor: I'd rather go blind
Harry Belafonte: Day O
Harry Belafonte: Did you hear about Jerry
Harry Belafonte: Island in the sun
Harry Belafonte: Jamaica farewell
Louis Armstrong: Blueberry hill
Houndog Taylor: Kitchen sink boogie
Houndog Taylor: Give me back my wig
Big Mama Thornton: Blue suede shoes
Eartha Kitt: Uska Dara
en de bleekscheet: Pete Seeger: We shall overcome.

vrijdag 4 maart 2011

OLIE

Als Lybië maar 2 procent van de olie in de wereld levert, waarom gaat die prijzen dan zo de hoogte in? Ik denk dat de Arabische prinsen, sheiks en koningen daar alleen maar rijker van worden, en hoe zit het met de bankiersfamilie van Bin Laden, hebben die ook niet in olie geïnvesteerd?

zondag 20 februari 2011

ER MOET SPRAKE ZIJN VAN EEN MISVERSTANDDe gedichten van Mark Boog 'Er moet sprake zijn van een misverstand' (Cossee 2010) kregen een hoogdravende recensie in de Poëziekrant van februari 2011. Deze recensie had ongeveer de helft nodig voor de bespreking van het omslagontwerp naar Fontana. Als ik de omslagen van Marc Pairon's 'Ontbijt op bed' (2009)en Mark Boog's 'Er moet sprake zijn van een misverstand' (2010) vergelijk, denk ik dat er geen sprake is van een 'misverstand', dan wel van 'plagiaat', maar vermits Pairon in de Poëziekrant geschuwd wordt als de pest, wil de recensent hier uiteraard niet van weten.

zaterdag 19 februari 2011

DE ERGERNISSEN VAN JAN MULDER


Ik ben een vaste kijker van 'De wereld draait door', maar de maandagen (en dat zijn er soms 5 per maand) erger ik me steeds meer aan Jan Mulder. Natuurlijk is het leuk om advocaat van de duivel te spelen, maar bij Jan is het zo dat zijn argumenten dikwijls kant nog wal raken en dan probeert hij het te halen met stemverheffing en een groot bakkes. Ook zijn maandelijkse ergernissen zijn dikwijls zo ver gezocht dat ze me meestal alleen maar kunnen ergeren. Matthijs moet ook opletten met zijn dikwijls te fel ingenomen partijstandpunten, het zou veel leuker zijn wanneer hij dit aan zijn gasten overliet. Maar ik blijf kijken, al was het maar voor de muziek die ik hier ontdek. Heb laatst nog een CD van Caro Emerald aangeschaft en ook Miss Montreal staat op mijn lijstje (hoewel we nu moeten afwachten met die nieuwe muziekredacteur). En als het u belieft, pak dan Nico Dijkshoorn zijn gitaar af!

maandag 14 februari 2011

MARIE-ROSE

Wie de nieuwsuitzending op de RTBF heeft gezien en het verslag van de teraardebestelling van Marie-Rose Morel zal het nu wel hebben begrepen, Vlamingen en Walen zijn gewoon uit een ander hout gesneden.

woensdag 9 februari 2011

RAGE, RAGE AGAINST THE DYING OF THE LIGHT

Christians & Jewish martyrs say; "I will die for what I believe".

A Muslim martyr says; "you will die for what I believe"....

MARIE-ROSE

Ik hoop dat diegenen die twee jaar geleden Marie-Rose Morel (26 augustus 1972 - 8 februari 2011) beschuldigden dat ze een komedie opvoerde met electorale bedoelingen, nu vol deemoed het hoofd buigen en driemaal mea culpa op de borst slaan.

donderdag 27 januari 2011

1 van de 34000


Klik op de foto en lees de tekst en ontdek de ware reden achter de betoging van zondag 23 januari 2011.