Bedenkingen, mijmeringen, oprispingen.

donderdag 27 januari 2011

1 van de 34000


Klik op de foto en lees de tekst en ontdek de ware reden achter de betoging van zondag 23 januari 2011.

woensdag 26 januari 2011

ZE WAREN MET 34000

Die 34000 waren opgedeeld in 17000 Brusselaars, 11900 Walen en 5100 Vlamingen. De totale Belgische bevolking in 2010 was 10.839.905 inwoners, dat maakt dat 0,3137% op de betoging aanwezig was, voor de Vlamingen die met 6.251.983 zijn is dat 0,0815%. Wie kan zich iets aantrekken van deze getallen? Er is dat andere getal 57,67% van de Belgen zijn Vlamingen, wanneer gaan ze dat eens begrijpen?

zaterdag 22 januari 2011

VAN ONZE CORRESPONDENTEN

Beste bezoeker

Ben even uit de running geweest, ben het eigenlijk nog steeds, maar een heelkundige ingreep heeft mijn vuile tong wat parten gespeeld.


DE VLAAMSE ZAAK
Advocaat Vic Van Aelst laat aan duidelijkheid niets te wensen over...
http://www.youtube.com/watch?v=e42HM4P3aE0
Kostelijk hoe dat ene vrouwmens (is dat Liesbeth Bimbo) met een ontzet pruilmondje zit toe te kijken...

BAND OF BROTHERS IS DOOD
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/10/AR2011011002221.html


DE WAARHEID VAN JEF LAMBRECHT
"Ik heb een hele generatie jongere journalisten zien binnenkomen die zijn opgefokt in het geloof dat plotselinge sneeuwval, kettingbotsingen, treinen die wegrijden zonder conducteur en 'F.C. De Kampioenen' belangrijker zijn dan wat er in de wereld gebeurt. Dat is een vorm van desinformatie die het publiek en de democratie niet dient."

Een quote van Jef Lambrecht op

http://www.humo.be/tws/deze-week/17979/terug-uit-teheran-jef-lambrecht.html

DER CARLO UND KEIN ENDE
Niet te schatten, die stoethaspel. Ge moet het maar durven: eerst een hoop meer geld vragen en vervolgens een CFO om dat geld te beheren... Waarom wordt dit soort kluchtzangers niet met pek en veren ingesmeerd en de stad uitgejaagd, zoals ze dat in de goede oude tijd deden met valsspelers?

KNACK SCHRIJFT:

In het ambitieuze vijfjarenplan van het Vlaams Fonds voor de Letteren hoopt directeur Carlo Van Baelen op een budgetsprong van 1.313.000 euro voor volgend jaar.
Carlo Van Baelen, huidig directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), heeft een ambitieus vijfjarenplan (2011-2015) voor de Vlaamse letteren klaar dat vanaf januari 2011 zou moeten worden uitgevoerd. Opvallend zijn de vele nieuwe initiatieven die erin worden voorgesteld : van ondersteuning voor een non-fictiebeleid en digitalisering tot uitbreiding met vijf voltijdse personeelsleden om dat allemaal in nieuwe banen te leiden. Kostenplaatje: van 4.044.000 euro in 2010 naar 5.357.000 euro in 2011 en uiteindelijk 7.566.00 euro in 2015.

Van waar die spectaculaire budgetverhoging met ongeveer 30 procent, en dat nota bene in een tijd dat iedereen de mond vol heeft van besparingen? Telefonisch licht Van Baelen deze ‘kwantumsprong’ toe. De meeruitgave van een dikke 1.300.000 euro voor 2011, zo Van Baelen, is eigenlijk ‘maar’ 900.000 euro. Het is immers de bedoeling dat literaire initiatieven die nu nog onder het Kunstendecreet zitten (zoals betoelaging van het Gentse Poëziecentrum en Strip Turnhout) naar het VFL terugkeren, samen dus met de subsidies voor die initiatieven.

Daarmee is uiteraard de stijging van het voorgestelde budget slechts ten dele verklaard. Voor de andere aangevraagde financiële middelen heeft Van Baelen urgente redenen. Het VFL wil immers meegaan in de pistes die Joke Schauvliege, minister van Cultuur, reeds heeft voorgesteld in haar letterenbeleid: meer doen voor een literair non-fictiebeleid en voor de digitalisering van de literatuur. Van Baelen neemt de minister dus bij het woord en voorziet extra budgetten én personeelskosten om die nieuwe initiatieven ook daadwerkelijk op de rails te zetten. Om zijn ambities kracht bij te zetten heeft het Fonds volgens dit meerjarenplan nood aan vijf nieuwe voltijdse werknemers. Momenteel zijn er dat twaalf.

Een van de meest opvallende voorzetten op personeelsvlak die Van Baelen met deze nota geeft, is de ontdubbeling van het huidige directeursmandaat. Van Baelen die in december 2011 met pensioen gaat, moet tot vandaag zowel de uitvoerende als de financiële en organisatorische taken op zich nemen. Hij stelt dus voor om naast de CEO ook een CFO in dienst te nemen : “Het is dringend nodig om naast een gewone directeursfunctie ook te voorzien in een FPO: een financieel, personeels- en organistatieverantwoorlijke. Zelfs het kleinste theater heeft naast de klassieke directeur die het artistieke beleid bepaalt ook een zakelijke leider. Ik moet voor de letteren beide functies in eigen persoont behartigen. Ik neem aan dat ze moeilijk iemand zullen vinden, zoals ik, die zowel van het literaire als van het zakelijke aspect op de hoogte is. Hoog tijd dus dat de zakelijke ondersteuning van het letterenbeleid wordt geprofessionaliseerd en er een aparte zakelijke beleidsdirecteur in functie treedt.”

Nu maar afwachten hoe ver de Vlaamse regering en dan met name Joke Schauvliege zelf in de financiering van deze ambitieuze doelstellingen wil meestappen.

Frank Hellemans

NEGERS
Het beladen woord ‘nigger' wordt verwijderd uit een nieuwe uitgave van het klassieke The Adventures of Huckleberry Finn (1884) van de Amerikaanse schrijver Mark Twain. Uitgeverij New South heeft het woord ‘nigger', evenals het eveneens denigrerende woord ‘injun', door ‘slave' vervangen. "Het benoemen van een ras is een essentieel onderdeel van het boek, maar in de 21ste eeuw kiezen we daar andere bewoordingen voor", verklaarde oud-professor Engelse taal Alan Gribben aan Publishers Weekly. Uitgeverij New South volgde zijn visie en schrapte "pijnlijke bewoordingen", waaronder het ‘n-woord', uit de nieuwe versie van het boek. Die verschijnt in februari in de Verenigde Staten. (Aldus DE PAPIEREN MAN)

Maar onze zwarte medemensen mogen er in de 21ste eeuw wel vrolijk op los blijven rappen dat alle vrouwen bitches en whores en cunts zijn. Ah, ja. Dat is acceptabel, want het maakt deel uit van hun beleving in hun "cultuur". Hahaha! Mensen, mensen toch. Waar zijn ze in godsnaam mee bezig?

zondag 2 januari 2011

SUBSIDIES

Ik wil me niet in het debat over subsidies aan de boekensector mengen, teweeggebracht door het artikel van Marc Cels in De Standaard, een neerslag van een gesprek met de heren Carlo van Baelen (directeur Vlaams Fonds voor de Letteren) en Geert Joris (directeur Boek.be), daar heb ik helemaal geen zin in. In deze schaar ik me achter de stelling van hoogleraar Gust de Meyer (Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie, K.U. Leuven) die in zijn Waarom cultuur niet belangrijk is en cultuursubsidie nog minder (Gent: Academia Press) stelt dat cultuursubsidie niet belangrijk is. Daar wil ik aan toevoegen dat in veel (de meeste) gevallen de subsidie naar die personen gaat die vriendjes in de diverse commissies hebben. Maar dat is Vlaams, Belgisch, universeel!