Bedenkingen, mijmeringen, oprispingen.

donderdag 30 juni 2011

BANLIEU

Als de politie tegelijk vanuit de Lange Zavelstraat, van beide zijden, en de Duinstraat van beide zijden, de zogenaamde Duinplak aanpakt, zullen ze waarschijnlijk heel wat drugs kunnen oprapen. Maar dat is niets, als ze deze handeling op diverse dealplekken herhalen, kunnen ze misschien niet de kleine hooghartige, modebewuste dealers pakken, maar ze wel raken in hun geldbuidel, waardoor ze zich niet de verfijnde kleding en de mooie auto's kunnen aanschaffen, die cleane jongeren de ogen uitsteken.
Als dit niet binnen korte tijd gebeurt, zouden er wel eens toestanden kunnen ontstaan zoals in de Charles Bronson film Death Wish te zien zijn. Ouders die naar de wapens grijpen en wie kan hen ongelijk geven. Hou je kinderen maar clean terwijl ze voor je deur staan te dealen. Het is hartverscheurend om te zien hoe verslaafden de dealers bedelend aankijken.
En de overheid die er niets aan doet. Misschien kunnen ze er de term kleine misdaad op plakken. Neen, ze kunnen nog verder gaan en zeggen dat de verslaafden aanleiding geven, zoiets als spullen in je auto laten liggen.
Misschien dat de allochttone vaders er iets aan kunnen doen en een zogenaamde knokploeg vormen, want anders zouden velen weer de mond vol hebben met racisme en dat is het gvd niet!

maandag 6 juni 2011

WIE MOET DAT BETALEN?

België - Turkijë lokte rellen uit. Waarom? De punten werden toch gedeeld? De schuld wordt wederzijds op elkaar geschoven. De Belgen zijn begonnen, de Turken zijn begonnen. Is het niet gek dat het toevallig in die steden is waar een grote schare Turken zich heeft verzameld: Gent, Antwerpen. Wie zal de schade betalen? Die enkeling die is aangehoudern is waarschijnlijk niet eens bemiddeld genoeg om iedere dag zijn boterham bij elkaar te krijgen.

Marokko - Algerijë lokte rellen uit. Een grote schare landgenoten van allochtone afkomst zakte af van het Antwerpse Kiel - waar de relmakers van Beerschot zich ook situeren - naar Borgerhout waar een schare van Marokkanen zich amuseerde met het beschadigen van gemeenschapsgoederen (poltiecombi's en bussen van De Lijn) en zelfs de auto van een argeloze automobilist bekogelde.

Madrid - Barcelona lokte rellen uit. Madrid- en Barcelona supporters, meestal van Marokkaanse origine, gingen in Borgerhout met elkaar op de vuist en keerden zich dan gezamenlijk tegen de ordediensten. Waar komen die fanatieke supporters vandaan? Ergens in een dichtbij verleden werd het Spanje te veel en regulariseerde de Spaanse overheid een groot aantal asielzoekers van Marokkaanse origine, die vervolgens van het vrije reizen en vestigen binnen Europa gebruik maakten om zich in de diverse Europese staten te vestigen. Een deel hiervan vestigde zich in Borgerhout en was na jarenlang verblijf in Spanje haast automatisch Barcelona of Madrid fan geworden. Maar waarom moeten wij in Antwerpen opdraaien voor de kosten die deze heerschappen maken?

Misschien moeten al die relmakers eens gezamelijk worden opgepakt en verplicht worden enkele dagen na elkaar naar een match Nadal - Federer of Na Li - Schiavone te kijken, kunnen ze misschien van het tennispubliek leren dat ze na de match geen rel gaan schoppen.

HET NIEUWSBLAD 15 JUNI 2011:

ANTWERPEN - Er stond maar één punt op de agenda van de extra gemeenteraad die door Vlaams Belang en LDD werd bijeengeroepen: het ‘stadshooliganisme' van de voorbije maanden. Alle gemeenteraadsleden waren het er over eens dat zoiets zich nooit meer mag voordoen. Al blijft er onenigheid over hoe dat precies moet worden aangepakt.
Fractieleider van OpenVLD Claude Marinower mocht de debatten openen. Marinower zat er wat eenzaam bij door de afwezigheid van buren Bart De Wever (N-VA), die als gastspreker verwacht werd op een lezing voor een internationaal gezelschap, en partijgenoot Kris Luyckx die nog steeds wacht op een handtekening van de koning. Hij citeerde wat de burgemeester als fractieleider van de SP.A zei op 15april 2002 na rellen toen.

‘Het stadsbestuur moet lessen trekken over wat is gebeurd, welke fouten werden er gemaakt en hoe kunnen we die vermijden. Het politiekorps zal moeten uitbreiden, want deze feiten mogen zich nooit meer voordoen. Wel we zijn nu negen jaar later en het is opnieuw gebeurd? Wat hebben die inspanningen nu precies opgeleverd?', vraagt Marinower zich af.

Net als de meeste gemeenteraadsleden stelde Marinower ook vast dat de politie de rellen verkeerd heeft ingeschat. ‘Hoe is dat mogelijk? De band van Antwerpse jongeren van Marokkaanse origine met de Marokkaanse nationale ploeg gaat verder dan de Belgische bondscoach Eric Gerets. OpenVLD pleit dan ook voor nauwere contacten met de ouderen in de gemeenschap. We steunen in elk geval wel het huisarrest en de boetes die zijn opgelegd.'

‘In de steek gelaten'

Zoals verwacht was het vooral Filip Dewinter (Vlaams Belang) die fel van leer trok. Volgens hem voelt iedereen op en rond de Turnhoutsebaan zich in de steek gelaten. ‘Bewoners, allochtonen en autochtonen, middenstanders, horeca-uitbaters; allen hebben de indruk aan hun lot te worden overgelaten door het stadsbestuur. Er is een opstand aan de gang tegen het gezag. Er moeten structurele maatregelen komen om te laten zien wie de baas is. Het stadsbestuur moet deze criminelen hard aanpakken.'

Dewinter somde daarvoor de maatregelen op die Vlaams Belang al langer vraagt. ‘Wij pleiten onder meer voor een zerotolerantie-aanpak van de politie, een politiecommissariaat op de Turnhoutsebaan, het gebruiken van de voetbalwet die toelaat boetes tot 5.000euro op te leggen en het intrekken van de Belgische nationaliteit en uitwijzing naar het land van herkomst bij recidivisme.' Het betoog werd op applaus onthaald bij een deel van de vijftigtal burgers die de gemeenteraad bijwoonden.

Freya Piryns (Groen!) deelde de verontwaardiging die bij iedereen leefde na de rellen. ‘Veiligheid is een basisrecht. De jongeren komen misschien uit een kansarm gezin, maar dat is geen excuus voor crapuleus gedrag. Maar we moeten ons wel afvragen om wie het gaat en waarom ze zich op die manier gedragen.'

‘Leeftijdsgrenzen naar omlaag'

Nahima Lanjri (CD&V) merkte op dat de hele migrantengemeenschap het slachtoffer is van een kleine groep heethoofden. ‘Zij beseffen ook dat dit om hun stad en wijk gaat. Ze voelen zich betrokken en zijn voor harde maatregelen. Het is goed dat de burgemeester snel inspeelt op de feiten. Maar is het niet mogelijk om de boetes om te zetten in alternatieve straffen? Het is voor de jongeren veel confronterender om bijvoorbeeld de Turnhoutsebaan op te kuisen. En omdat blijkt dat de daders alsmaar jonger worden, mogen de leeftijdsgrenzen voor het opleggen van maatregelen best naar omlaag. De verantwoordelijkheid ligt eerst bij de ouders, maar sommigen geven aan dat ze hun kinderen niet in de hand hebben. Die mensen moeten we helpen.'

Mea Culpa

Burgemeester Patrick Janssens herhaalde wat hij al eerder in de pers had laten optekenen en somde ook een aantal data op waarbij door goed politiewerk geen rellen waren uitgebroken na voetbalwedstrijden. Hij benadrukte ook dat hij als hoofd van de politie mee verantwoordelijk is voor wat zich op en 8 en 9juni heeft afgespeeld op het Kiel en de Turnhoutsebaan.

‘We hebben die wedstrijden verkeerd ingeschat', geeft hij toe. ‘Tijdens de heenmatch tussen Algerije en Marokko hadden zich geen onlusten voorgedaan en er waren geen aanwijzingen dat dit voor de terugmatch anders zou zijn. Er waren wel degelijk agenten aanwezig, maar die waren niet klaar voor wat er zich heeft afgespeeld. Kenners zullen het met me eens zijn dat het korps uiteindelijk op een correcte manier de relschoppers heeft aangepakt.'

‘Deze week vinden de hoorzittingen van de jongeren die opgepakt geweest zijn plaats. Zij kunnen zich verdedigen tegen de hen opgelegde maatregelen. Het zijn geen sancties, want die mag ik als burgemeester niet opleggen. Dat is de taak van de rechterlijke macht. De politie zal de opgelegde huisarrestmaatregelen controleren en de jongeren die zijn opgepakt, zullen worden opgevolgd. Er komt een politiekantoor op de Turnhoutsebaan, dat is trouwens al eerder door de gemeenteraad goedgekeurd.'