De inwoners wilden dat de rechtbank de beslissing om hun kiesbrief in het Nederlands te versturen onwettig zou verklaren. De rechter heeft het in zijn vonnis over een “zekere kwade trouw” vanwege het Vlaams gewest omdat die koppig “een verkeerde toepassing van een wettekst” blijft maken.
De rechtbank verwijst naar een arrest van het hof van beroep van Bergen van januari 2011 in die zin en meent dat het gewest “niet bevoegd is om een federale wet te interpreteren”. Per overtreding legde de rechter een dwangsom van 2.000 euro op.