Bedenkingen, mijmeringen, oprispingen.

zaterdag 25 april 2015

GALLIPOLI


"And The Band Played Waltzing Matilda"
- Eric Bogle

Now when I was a young man, I carried me pack, and I lived the free life of a rover
From the Murray's green basin to the dusty outback, well, I waltzed my Matilda all over.
Then in 1915, my country said son, It's time you stopped rambling, there's work to be done.
So they gave me a tin hat, and they gave me a gun, and they marched me away to the war.

And the band played Waltzing Matilda, as the ship pulled away from the quay
And amidst all the cheers, the flag-waving and tears, we sailed off for Gallipoli
And how well I remember that terrible day, how our blood stained the sand and the water
And of how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter.
Johnny Turk he was waiting, he'd primed himself well. He shower'd us with bullets,
And he rained us with shell. And in five minutes flat, he'd blown us all to hell
Nearly blew us right back to Australia.

But the band played Waltzing Matilda, when we stopped to bury our slain.
We buried ours, and the Turks buried theirs, then we started all over again.
And those that were left, well we tried to survive, in that mad world of blood, death and fire
And for ten weary weeks, I kept myself alive, though around me the corpses piled higher
Then a big Turkish shell knocked me arse over head, and when I woke up in my hospital bed,
And saw what it had done, well I wished I was dead. Never knew there was worse things than dyin'.

For I'll go no more waltzing Matilda, all around the green bush far and free
To hump tent and pegs, a man needs both legs-no more waltzing Matilda for me.
So they gathered the crippled, the wounded, the maimed, and they shipped us back home to Australia.
The legless, the armless, the blind, the insane, those proud wounded heroes of Suvla
And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where me legs used to be.
And thanked Christ there was nobody waiting for me, to grieve, to mourn, and to pity.

But the band played Waltzing Matilda, as they carried us down the gangway.
But nobody cheered, they just stood and stared, then they turned all their faces away
And so now every April, I sit on me porch, and I watch the parades pass before me.
And I see my old comrades, how proudly they march, reviving old dreams of past glories
And the old men march slowly, old bones stiff and sore. They're tired old heroes from a forgotten war
And the young people ask, what are they marching for? And I ask myself the same question.

But the band plays Waltzing Matilda, and the old men still answer the call,
But as year follows year, more old men disappear. Someday no one will march there at all.
Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, who'll come a-waltzing Matilda with me?
And their ghosts may be heard as they march by that billabong, who'll come a-waltzing Matilda with me?

https://www.youtube.com/watch?v=PFCekeoSTwg

zondag 19 april 2015

HOTTENTOTTENTENTENTENTOONSTELLINGSTERREIN


* Wanneer in Zuid-Afrika "arme", goed doorvoede zwarte Afrikanen immigranten aanvallen en ze vermoorden en hun huizen in de fik steken, omdat die dikkerds zogezegd armoe lijden doordat de immigranten hun banen en huizen inpikken, wordt er gesproken over een opstand tegen de armoede; in Europa zijn er mensen die het rassenrellen noemen. Maar daar doen die zwarte Afrikanen toch niet aan "eigen volk eerst", neen toch?

* Wanneer moslim en christelijke bootvluchtelingen op dezelfde boot terechtkomen en het vervolgens aan de stok krijgen met elkaar, en de moslims de christenen in zee dumpen, kan men dan niet gewoon spreken over het feit dat de moslims een goede daad hebben gedaan door de christenen uit hun lijden te verlossen, ja toch? Of is het gewoon godsdienstwaanzin?

* We moeten er eens over nadenken hoeveel jihadstrijders en IS-sympathisanten we met de bootvluchtelingen importeren. Hun overtocht wordt misschien wel betaald door de oliesjeiks die alleen maar voordeel halen uit onstabiele wereldtoestanden.
Echte vluchtelingen kunnen die overtocht niet betalen, want zij zijn beroofd van heel hun have en goed, ja toch? En met zulke lui doet de maffia geen zaken, daar is niets te halen.

vrijdag 17 april 2015

TWEE JAAR GELEDEN 
 
 
Vandaag 17 april is het twee jaar geleden dat onze dochter Soetkin is overleden aan een acute longembolie. Hierna een dagboekfragment dat het lijden en pijn tot uitdrukking brengt die ook in haar poëzie is terug te vinden. De bundel ‘No Need to Panic’ (Selected Poems) die verscheen op 26 september 2014, is nog steeds te verkrijgen bij de Sint Egidius Gemeenschap, Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen.

 
Maandag 10 maart 1997

23.18 uur

‘You can do anything’ zingt Kurt Cobain (Nirwana) net op m’n cassetterecorder and I guess he must have been joking, maar het is hem vergeven, het is een NR van de 1ste LP, toen was hij nog een beetje goedgelovig waarschijnlijk.

Zoals ik nog steeds blijkbaar, ‘I’m ashamed’ zong hij net, ja ben beschaamd omdat ik me steeds zo voor de gek laat houden, om m’n naïviteit , om mijn gevoelens, om m’n verwachtingen, zijn die dan echt zo kinderlijk naïef? ‘No recess’ gilt hij net door de boxen, en dat is wat ik er ook van gehoopt had, maar of dat zo zal blijken te zijn? Heb godverdomme al 2 lexotans 12 op 2 uur naar binnen gewerkt en ik voel de pijn nog steeds aan alle kanten uit m’n lichaam en geest barsten. Had gisteren een slot-conclusie-zin neergepend om m’n verhaal mee te beëindigen maar nu is hij misschien nog toepasselijker:

‘Daddy’s little girl ain’t no girl no more, but she never got the chance to become a women either’ en dat terwijl Kurt alweer ‘Gimmie back my alcohol’ zingt/gilt op, mijn geleende krotcassetterecorder, waarna hij gepijnigd ‘Don’t let them run over you’ eruit perst maar ik vind het steeds moeilijker om (figuurlijk) overeind te blijven zonder the almighty spirit to guide you… ‘Confused, don’t wanna be confused’ (Black flag, Henry Rollins).

Dear inhabitants and visitors of hell-house
Please notify Medusa the evil witch
In case you might stumble upon a lost mind,
She is very much convinced she has lost hers and is desperately seeking reunification.

Anticipating thanks,
Medusa

(Soetkin Soethoudt (SoeSoe) 26/9/69 – 17/4/2013)

 

maandag 13 april 2015

LITTERAIRE TRIVIA* Zij die dachten dat Sir Walter Raleigh zijn mantel over een modderplas legde voor koningin Elizabeth I van Engeland vergissen zich deerlijk. Het verhaal is uit de duim gekomen van historicus Thomas Fuller die er bekend om was de dingen wat op te smukken.

* Sir Walter Raleigh werd onthoofd in 1618 en het verhaal gaat dat mevrouw Raleigh het hoofd van haar man steeds bij zich zou hebben gedragen.

* Sir Walter is de man die de tabak in Engeland heeft geïntroduceerd zegt men, maar hij is ook verantwoordelijk voor het eerste gebrouwen bier in de Verenigde Staten, en dat op de eiland kolonie Roanoke in Virginia 1587.

* "Next to masturbation, i'ts (writing) the
most fun you can have alone." zei Harold Robbins ooit.
 

* Toen Robbins nog een kind was, was hij loopjongen voor Lucky Luciano en Frank Costello.

* De hoofdpersoon van Robbins eerste boek
Never Love a Stranger kreeg de naam Francis Kane mee, wat Robbins echte naam was. (Als kind werd Robbins gevonden op de drempel van een katholiek weeshuis in de Hell's Kitchen wijk van NYC. Hij had verschillende pleegouders, maar zijn laatste pleeggezin was bij Harold Rubin, een New Yorkse drogist, en zijn vrouw. Kane adopteerde de naam maar maakte er Robbins van omdat dat nu eenmaal beter klonk.)

dinsdag 7 april 2015

OPEN BRIEF


Open brief aan Fikry El Azzouzi en aan de jury van de ‘Arkprijs van het Vrije Woord’

Beste heer El Azzouzi,

Vooreerst wil ik u gelukwensen met de Arkprijs van het Vrije Woord. Ik heb uw roman Drarrie in de Nacht met interesse gelezen. Ik geloof dat u een bijzondere stem in het Nederlandse taalgebied kunt worden als u blijft zoeken naar de juiste vorm voor datgene wat u te vertellen heeft (en u heeft duidelijk iets te vertellen). Toch moet ik u bekennen dat ik bedenkingen heb bij de uitreiking van de prijs van het Vrije Woord aan uw persoon.

Deze prijs werd in het leven geroepen toen de van zijn geloof gevallen Marnix Gijsen een literatuurprijs aan zijn neus zag voorbij gaan door wat Jeroen Brouwers 'kleinzielig moralistisch gekeutel' noemde vanuit religieuze hoek. Bedenker Herman Teirlinck schreef bij het lanceren van de Arkprijs in 1951 dat 'literatuur buiten Farizese handen', moest blijven. 'We eerbiedigen elke gezindheid, maar weigeren de aanmatiging van elke opgedrongen leer...'

Een tijdlang werd de Arkprijs toegekend aan mensen die tegen dogmatische tendensen van kerk en samenleving durfden in te gaan. De moedigste en wellicht belangrijkste strijd van kunstenaars is die voor meer openheid in de eigen gemeenschap.

Ik moet echter toegeven dat u me op dat vlak vooralsnog teleurstelt. Misschien niet zozeer voor wat betreft het proza van Drarrie in de Nacht dat boeiend is, zij het ietwat anekdotisch. Helaas wordt in media, zoals Vrij Nederland zelden over dat schrijfwerk gesproken. Bijna altijd gaat het over uw niet-onsympathieke persoon: de Vlaming van Marokkaanse afkomst, zonder diploma's, die zich ontpopte tot selfmade schrijver.

Grote schrijvers uit het verleden zoals de Joodse Philip Roth hadden de moed om de eigen gemeenschap en de farizeeërs tegen de haren in te strijken. Zo kreeg de jonge Roth voor zijn verhalenbundel Goodbye Columbus de rabbi’s en de Joodse Anti-Defamation League op zijn dak. Hij werd beschuldigd van Joodse zelfhaat. Roth plooide niet en deed er met het speels provocerende Portnoy's Complaint een schepje bovenop. Eigenzinnige individuen als Roth zorgden er voor dat de arme en diepgelovige Oost-Europese Joden na twee of drie generaties aan de top van de Amerikaanse samenleving meedraaiden.

Maar wat doet u? U kiest voor een makkelijkere weg en voor de korte termijn. U teert op het buikgevoel van uw gemeenschap. Een gemeenschap waar extremisme en een opkomend religieus fascisme woekeren. De onverdraagzame die u aanvalt in uw columns, is echter niet degene die onbuigzame religieuze regels in een open samenleving probeert te rammen. Nee, de fundamentalisten lijken voor u de goddeloze vrijzinnigen. Verlichtingsfundamentalisten. 'Vrijzinnig4Belgium' noemde u hen al spottend in DeWereldMorgen.be. GAIA is voor u een bende mierenneukers en Etienne Vermeersch een ‘fundamentalistische verlichtingspastoor’.

U vindt hen onder meer onverdraagzaam omdat ze zich kanten tegen hoofddoeken bij overheidsfuncties of tegen niet-verdoofd slachten. Daarmee verspreidt u niet meer dan een flauwe echo van de farizeeërkaste en brulboeien zoals de Arabisch-nationalist Abou Jahjah (iemand over wie u zich lovend uitlaat). Bovendien zijn de etiketten voor andersdenkenden waarmee u virtuoos schermt niet erg bevorderlijk voor een inhoudelijk debat.
Dat alles is niet wat ik begrijp onder het moedig verdedigen van het vrije woord waarvoor de Arkprijs beweert te staan. Misschien kunt u zich een keer verdiepen in de geschiedenis van de verlichting (die trouwens niet gelijk te stellen is aan vrijzinnigheid) voordat u naar de voorvechters van uw vrije meningsuiting uithaalt.
Indien u een relevant schrijver wil blijven, zult u dieper moeten graven. Dan zult u de voor uzelf, uw gemeenschap en voor de progressieve kerk schijnbare waarheden op hun kop moeten zetten. U zult uzelf, zoals Philip Roth, misschien een tijdlang onmogelijk maken bij een deel van de moslimgemeenschappen of in sommige vastgeroeste linkse of rechtse middens. Maar dat hoort bij de rol van de schrijver die net die dingen aan de oppervlakte brengt die de omgeving niet wil horen.

Ik denk echter dat u die kwaliteiten heeft. Ik denk dat u een zoeker bent; een vechter ook. Ik kijk dan ook uit naar uw toekomstig werk.

Chris Ceustermans

Chris Ceustermans is auteur en observator van het stedelijk leven in Antwerpen en Brussel. In 2014 verscheen bij WPG-Manteau zijn roman 'De Boekhandelaar'. In september 2015 verschijnt zijn volgende roman: 'Koude Oorlogsdromen’.
 

zondag 5 april 2015

PRIORITEITEN


Justin Welby
Aartsbisschop van Canterbury
Terwijl de paus en de aartsbisschop van Canterbury het over de Keniase martelaars hadden, maakte aartsbisschop Léonard nog eens reclame voor de heilige Boudewijn, die probeerde de abortuswetgeving te torpederen.
Léonard moet toch eens op zijn prioriteiten letten! Misschien is hij wel bang om te worden beschuldigd van islam-bashing? De Antwerpse bisschop Johan Bonny zegt dan weer: "Het is niet juist om de godsdienst als verantwoordelijke voor terreur en vervolgingen aan te wijzen".
Neen? Wat anders dan? We zullen dan maar niet spreken over de kruistochten. Misschien moeten we het eens hebben over de islam-cultuur? Moord, verkrachting, slavenhandel voor alle andersdenkenden, enz, enz... en misschien kunnen we ze wel de Arkprijs van het Vrije Woord geven? Die wordt in ieder geval steeds goedkoper.

zaterdag 4 april 2015

ERGERNISSENOp 31 maart 1964 liet ik me inschrijven in het handelsregister, op 1 mei 1964 werd ik lid van de vrije Algemene Verzekeringen “Emile Moyson” en in mijn goed
bewaarde boekje van de ziekenkas kun je lezen dat ik voorheen aangesloten was bij de verplichte verzekering bij dezelfde kas, waar ik sinds 1 september 1955 lid van was. Voordien stond ik op het boekje van mijn ouders die voor mij aan voorhuwelijkssparen deden bij de A.Z.E.M.

Heel deze uitleg om te vertellen dat ik na 60 jaar ben overgestapt naar een NEUTRAAL ziekenfonds en dit vanaf 1 juli. Ik weiger het om verder een partij die om de haverklap politieke stakingen uitroept geld te geven en dat geldt dus voor alle partijen.
 
Steve Stevaert opgedragen.
Het leven begint aan de andere kant van de wanhoop.
Jean-Paul Sartre (Les Mouches)
 
“I’d rater vote for something I want and not get it than vote for something I don’t want and get it.”
Eugene Debs (1855-1926)
 
 
 
 

 

donderdag 2 april 2015

HONDEN HEBBEN BAZEN, KATTEN HEBBEN PERSONEEL.


ALBERT SCHWEITZER

Er bestaan maar twee manieren om te ontsnappen uit de triestheid van het bestaan: muziek en katten.

 
CEES BUDDINGH

Wat katten nog eens moeten leren: de deur achter zich dicht doen.

 
BILL ADLER

Een kat komt als je ze roept, tenzij ze wat beters te doen heeft.

 
LEONARDO DA VINCI

Zelfs de kleinste kat is een meesterwerk.

 
IERS GEZEGDE

Kijk uit voor mensen die niet van katten houden.

 
ONBEKEND

Katten laten pootafdrukken achter op je hart.

 
ROY BLOUNT Jr

Als een kat zou kunnen praten, zou hij kunnen zeggen:
"Hé, ik zie het probleem niet!"