Bedenkingen, mijmeringen, oprispingen.

vrijdag 29 mei 2015

BOEH

 
 

Ik heb het maar van horen zeggen, maar op het ogenblik dat de "grijze heren" (volgens sommigen) van het Arkcomité een besluit hebben genomen aan wie ze de Arkprijs zullen toekennen, wordt de kandidaat winnaar opgebeld en haar of hem gevraagd of zij/hij de prijs wil aanvaarden.

Dat gebeurde dus ook bij Fikry (etc.), die onmiddellijk haast geil toehapte, alsof er een moslimvrouw volledig geboerkadeerd werd aangeboden, en zonder enige voorwaarde te stellen zei hij ja.

Dan begint het gezeik. Frituurke heeft zich laten opstoken (niet veel voor nodig) en agent-provocateur zijnde (om die reden kreeg hij de zak bij De Morgen), eist hij dat de "dames" van BOEH (Baas Over Eigen Hoofd - misschien als we geluk hebben, maakt IS ze een kopje kleiner) het woord mogen nemen. Dat viel niet in goede aarde bij het comité, dit enkel om reden dat het de strikte planning van de uitreiking in gevaar zou brengen.

Trouwens is het zo dat Frietje er niet aan heeft gedacht om de BOEH verzuchtingen in zijn eigen bedanking te incorporeren. Neen, dat was te gemakkelijk en niet provocerend genoeg. En nu is er dat lastpak van Knack, Joel de Ceulaer (die denkt de wijsheid in pacht te hebben) om erop te wijzen dat de BOEH tekst niet in het bij de uitreiking gebruikelijke passende boekje (waar alle speeches in staan) is opgenomen. Natuurlijk niet Juleke, want zulke (hatelijke onzin waarin personen werden geviseerd) toespraak was niet voorzien. Trouwens was het geduld van vele aanwezigen al erg op de proef gesteld en toen de BOEH madammekes hun woordje placeerden, verlieten heel wat mensen (onder wie ook vele vrouwen) de zaal.

Misschien kunnen we een prijs voor onbenulligheid instellen, ik heb alvast een kandidaat, Joel de ex-pilarenbijter die zo graag zou worden gevraagd door het Grote Oosten, maar niemand geeft daar thuis.
 
Uw toegenegen leegloper
 
Stanley Bezzerides
 
P.S. Spijtig want die Fikry schrijft nog niet zo slecht!
 
Deze tekst is overgenomen van een door mij ontvangen email die was ondertekend met Stanley Bezzerides, wie hij ook moge zijn. (WS)
 
 

dinsdag 26 mei 2015

LAAT A ZIEN


  • Loop ik door de stad, komt er een hele groep fietsende boerka's in mijn richting gereden. Geef toe, je ziet het niet zo dikwijls. Over hun zwart gewaad hebben ze een geel fietsjasje. Ik kijk ze nog even na en bemerk dan de tekst op de rug van het jasje:
LAAT
 

 
ZIEN
 
. Ja we zijn in Antwerpen.

zondag 24 mei 2015

GASTSPREKER                                        
                                         De Arkprijs en de grote stilte

De uitreiking van de legendarische Arkprijs van het Vrij Woord werd een pleidooi voor de hoofddoek in scholen en in overheidsfuncties. De anders zo recalcitrante Tom Lanoye's van deze wereld bleven muisstil.

Ik had mezelf voorgenomen om niet meer over de Arkprijs van het Vrije Woord te schrijven. Er gebeuren ergere dingen dan het toekennen van een prijs door de Arkjury waarover Jeroen Brouwers ooit schreef dat ze 'nooit iets anders gedaan hebben dan met ziende ogen blind zijn en met horende oren doof.' Het is ten slotte een niet-onsympathiek initiatief en de winnaar van 2015, Fikry El Azzouzi, is een beminnelijke kerel; een selfmade man bovendien.

Toch wordt er te weinig stilgestaan bij de symboolwaarde van wat op 13 mei in galerij De Zwarte Panter plaatsvond. Symbolisch voor het wegdrijven van een deel van progressief Vlaanderen van de eigen uitgangspunten; symbolisch ook voor het dovemansgesprek dat men 'integratiedebat' noemt.

Winnaar El Azzouzi, die in columns zijn minachting voor vrijzinnigen zoals Etienne Vermeersch niet onder stoelen of banken stak, gebruikte de uitreiking van de Arkprijs om de vrouwen van Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) een podium te geven voor een pleidooi ten faveure van de hoofddoek in alle omstandigheden, dus ook in scholen en publieke loketfuncties.

De Arkprijs werd een betoog voor een sterkere aanwezigheid van godsdienst in de publieke ruimte. Iets dat haaks staat op de door Herman Teirlinck in het leven geroepen prijs waarmee hij literatuur uit 'farizeese handen' wilde houden. Zeker in tijden waarin de islam in steeds meer extremistische wateren belandt en de hoofddoek door extremisten als een vaandel wordt beschouwd.

Met alle respect voor 'drarrie' Fikry El Azzouzi, maar wat bezielt de jury van de Arkprijs om de prijs te geven aan iemand die vooral de gevoeligheden van de eigen religieuze gemeenschap verdedigt? De symboliek van de Arkprijs 2015 gaat echter veel verder.

Deze Arkprijs illustreert perfect de schizofrene situatie van de Vlaamse culturele wereld en het schrijversgilde. Bij de anders zo recalcitrante auteurs bleef het na 13 mei muisstil. Een schrijver die de euvele moed of de suïcidale oprisping zou hebben om het mensbeeld van de NVA en Bart De Wever te verdedigen, veroordeelt zichzelf tot paria in artistieke kringen. Wanneer een schrijver van allochtone afkomst zijn sympathie betuigt met Abou Jahjah, vrijzinnigen ridiculiseert en imams napraat in het verzet tegen het hoofddoekenverbod of het onverdoofd slachten, is die een held van het vrije woord. En alle Tom Lanoye's van deze wereld blijken plots doofstom.

Ik beweer niet dat een auteur Bart De Wever moet ontzien. Verre van. Alleen stel ik een enorme inconsistentie vast bij een groot deel van de linkerzijde en de culturele goegemeente. Men wil blijkbaar slechts selectief kritisch zijn en spreidt daardoor lafhartig kuddegedrag tentoon. Iets wat zich onvermijdelijk weerspiegelt in de vele irrelevante, politiek correcte, Vlaamse romans of andere artistieke huisvlijt.

De Arkprijs 2015 illustreert ook een tweede pijnlijk fenomeen. Terwijl de Vlaamse culturele elite steeds meer gelijkenis vertoont met het hoofdpersonages van Houellebecq's roman Onderworpen, trekken intellectuelen en kunstenaars met een moslimachtergrond zowat voluit de kaart van hun gemeenschap en geloof.

Misschien heb ik iets gemist, maar ik zie in Vlaanderen geen enkele publieke kunstenaar met moslimroots die openlijk durft te uiten dat god een man-made concept is; een groepsfenomeen dat volgens denkers zoals D.C. Dennett tot de menselijke natuur behoort.

Stemmen van rebellen, zoals de virtuoze literator Hafid Bouazza in Nederland, weerklinken in Vlaanderen niet. Emancipatie ten aanzien van een paternalistische godsdienst, iets dat ooit zo essentieel was voor links, lijkt ver weg. Het lijkt alsof de moslimgemeenschappen steeds opnieuw stellen: we willen alleen integreren op onze voorwaarden - voorwaarden die een fundamentele aanpassing aan de burgerdemocratie inhouden en die de klok terugdraaien. Dat was de teneur van de gesluierde vrouwen tijdens de uitreiking van de Arkprijs. 

 

De Arkprijs van 2015 is nu al het symbool bij uitstek van de pijnlijke breuklijnen in de samenleving. Misschien toont deze Arkprijs nog iets anders: dat het rebelse of vrije woord steeds minder te vinden is in progressieve hoek.

Chris Ceustermans

Chris Ceustermans is auteur en observator van het stedelijk leven in Antwerpen en Brussel. In 2014 verscheen bij WPG-Manteau zijn roman 'De Boekhandelaar'. In september 2015 verschijnt de roman: Koude Oorlogsdromen. http://deboekhandelaar.com

 

JA LACH ERMEE


* Oudere rokers denken vaak dat het kwaad al geschied is en stoppen nog weinig uitmaakt. Maar uit nieuw onderzoek bij liefst 500.000 proefpersonen dat werd gepubliceerd in de British Medical Journal, blijkt dat rokers boven de zestig het risico lopen om 5,5 jaar vroeger te stoppen dan niet-rokers. Terwijl zelfs een zeventiger die stopt, nog jaren kan winnen en zijn levenskwaliteit gevoelig verhoogt, zegt Tabakstop.

zondag 17 mei 2015

DIT SCHREEF IK OP 19 APRIL

19 APRIL:
* We moeten er eens over nadenken hoeveel jihadstrijders en IS-sympathisanten we met de bootvluchtelingen importeren. Hun overtocht wordt misschien wel betaald door de oliesjeiks die alleen maar voordeel halen uit onstabiele wereldtoestanden.
Echte vluchtelingen kunnen die overtocht niet betalen, want zij zijn beroofd van heel hun have en goed, ja toch? En met zulke lui doet de maffia geen zaken, daar is niets te halen.

VANDAAG:
We hebben de BBC nodig gehad om de bewijzen bij elkaar te brengen. Alle Europese regeringen met al hun geheime diensten hebben er niets aan gedaan.

De Indonesische regering wist verdraaid goed wat ze deed.

http://www.bbc.com/news/world-africa-32770390

zaterdag 16 mei 2015Ida Dequeecker (71) verstoorde het feestje bij de uitreiking van de Arkprijs voor het Vrije Woord, door te zaniken over de hoofddoeken, wie Ida kent weet dat ze kan zaniken.

Ida begon in de politieke vrouwenbeweging als mede opstarter van de Dolle Mina’s. (HOU DIT EVEN IN GEDACHTEN!). Dan sloot ze zich aan bij de BSP, want geen feminisme zonder socialisme en omgekeerd.

Even een omweg gemaakt naar het SAK (Socialistische Arbeiderskonferentie) of kort gezegd: Trotskisten. De militanten van deze SAK liggen vervolgens aan de basis van de RAL (Revolutionaire Arbeiderspartij), maar ook daar zal Ida haar draai niet vinden. Dan maar meelopen in de SAP (Socialistische Arbeiderspartij), volgens haar de enige linkse partij die de autonome vrouwenbeweging erkende. De SAP vaardigt haar dan af naar de PVDA.

Een van haar boodschappen is: “Ach ja voor wie er nog moest aan twijfelen: niet de mannen zijn onze vijand, al kunnen velen van hen het lelijk uithangen zo gewend als ze zijn aan hun patriarchale machtspositie; het kapitalistisch systeem en zij die er hun profijt uithalen en het als patriarchaal systeem in standhouden zijn onze vijand. En de politieke beloften van gelijke kansen, gelijkwaardigheid in diversiteit, ja zelfs gendergelijkheid leiden telkens weer tot meer en meer ongelijkheid. We zijn het beu.”

Over gendergelijkheid gesproken Ida, die vind je nu eenmaal niet bij die bende (godsdienst?) die vrouwen verplicht om hoofddoeken te dragen, die homoseksuelen vermoordt. Ida waarom trek je geen gezichtsmasker aan, zodat we enkel nog je ogen en je kin hoeven te zien, en hou voor de rest je muil en beslis nu eens of je een dolle mina of een slaafse volgelinge van de islam wil zijn.
 
 

dinsdag 12 mei 2015

ZO MAAR ENKELE VASTSTELLINGEN


* Onze Europese broeders moeten toch wat hebben opgestoken van Indonesië, hoop ik? Die Indonesiërs slaagden er wel in 400 bootvluchtelingen (vervolgde moslims) zo maar weg te sturen.
Zoals ze in de Sovjetunie riepen: hoera, hoera, hoera!

*
Jesse Klaver is sinds vandaag politiek leider van GroenLinks in Nederland. Hiermee is hij nog geen klavertje vier.

zondag 10 mei 2015

BEDENKINGEN


* Maarschalk Zhukov brult de Sowjettroepen toe dat ze de overwinning hebben behaald op het imperialisme van de Duitsers. Goed zo, het zou natuurlijk ook kunnen klinken hebben zoals het in werkelijkheid was, ze hadden het Nationaal Socialisme overwonnen.

* De met een schijnhuwelijk aangetrouwde Belg, Dyab Abou Jahjah, heeft zich uitgesproken over de collaboratie. Je kunt dan wel de Université Catholique de Louvain hebben gelopen en politieke wetenschappen gestudeerd hebben, het maakt je duidelijk geen expert in zaken die zo complex zijn als de Belgische situatie, bekijken we de recente ontwikkelingen over de familie Onkelinx bijvoorbeeld maar eens.
Maar ter bescherming van het Vrije Woord moet Jahjah de gelegenheid krijgen om zijn onzin neer te schrijven, zelfs in een zichzelf kwaliteitskrant noemende De Standaard, die allang geen standaard meer is.
Dit met de boekverbranding van 10 mei 1933 in het geheugen, waar de nazi's (waarmee de moslims wel eens worden vergeleken) meenden het recht op vrije meningsuiting te moeten verbranden.

dinsdag 5 mei 2015

AGATHA WINNAARSThe Agatha Award Winners 2015 were announced at Malice Domestic.

Best Contemporary Novel

Truth Be Told by Hank Phillippi Ryan
 
 

Hank Phillippi Ryan is an American investigative reporter for Channel 7 News on WHDH-TV, the NBC-affiliate station for Boston, Massachusetts. She is also an author of mystery novels

 
Best Historical Novel

Queen of Hearts by Rhys Bowen

 
Best First Novel

Well Read, Then Dead by Terrie Farley Moran
 
 

 
Best Nonfiction

Writes of Passage: Adventures on the Writer's Journey by Hank Phillippi Ryan (ed)

 
Best Short Story

"The Odds are Against Us" by Art Taylor (Ellery Queen Mystery Magazine)

 
Best Children's/Young Adult

The Code Buster's Club, Case #4, The Mummy's Curse by Penny Warner

 
Sara Paretsky was presented with Malice Domestic's Lifetime Achievement Award for her many contributions to the mystery fiction genre.