Bedenkingen, mijmeringen, oprispingen.

zondag 7 juni 2015

INDUSTRIËLE HOEVEELHEDEN
In Antwerpen worden in industriële hoeveelheden kinderen verwekt (net zoals honderd jaar geleden toen kroostrijke gezinnen nog in de mode waren bij de oorspronkelijke Antwerpenaren).

* Het zal niet lang meer duren dat de zondag je dag van rust is, want de moslims trekken zich daar geen reet van aan en hoewel er een politiereglement is dat zegt dat er op zondag niet mag worden gewerkt, niemand kijkt er op toe. Daar komt nog bij dat veel van dat werk in het zwart wordt gedaan en dat de reguliere aannemers die zich wel aan de reglementen houden hier ferm door worden benadeeld.

Algemeen principe: het verbod op zondagsarbeid

Het is verboden werknemers 's zondags tewerk te stellen (principe van de zondagsrust). Met een " zondag " wordt bedoeld de astronomische dag, d.w.z. van 0 tot 24 uur.
De bepalingen in verband met het verbod van zondagsarbeid zijn van openbare orde. De werkgever en de werknemers mogen er dus niet van afwijken, zelfs niet bij overeenkomst (art.11 van de Arbeidswet van 16 maart 1971)

* Als je in een winkelwandelstraat - die gewoonlijk erg breed zijn - gewoon rechtdoor wil lopen, kan je er op rekenen dat er wel om de tien meter een onbeschofte 'heer' is waar je tegenaan botst als je geen stap opzij zet. Het valt wel op dat die 'heren' meestal een ander kleurtje hebben, geen geel en geen zwart dat moet worden gezegd. Ja, misschien wil die ander ook wel rechtdoor lopen kan je zeggen, maar waarom zijn 'wij' het dan die altijd opzij gaan!


 

1 opmerking:

  1. Beste allemaal,

    TIJD DAT WE ONS BEZINNEN!

    Wanneer we de schipbreuken van de bootvluchtelingen bij Lampedusa beschouwen, stellen wij ons de vraag waarom deze drenkelingen geen voorkeur geven om te emigreren naar Qatar, Nigeria, Saudi-Arabië, Bahrein of Koeweit?

    Waarom willen zij absoluut hun leven wagen om naar Europa bij de “ongelovigen” te komen? Terwijl de Golfstaten door de ontginning van de petroleum de rijkste staten zijn en bovendien ook nog moslim.

    Wanneer op nagenoeg alle TV kanalen Unicef oproept om de hongersnood in de hoorn van Afrika te verhelpen, willen wij de aandacht van iedereen toch vestigen op het feit dat de betrokken Afrikaanse staten merendeels moslim zijn en dat die moslimbroeders onderling oorlog voeren, daardoor hongersnood veroorzaken en zonder verpinken elkaar uitmoorden.

    Wat doen hun moslimburen? Marokko? Egypte? Tunesië?
    NIETS! En de Rode Halve Maan (= Rode Kruis van moslims) NIETS!

    Want het zijn wij die moeten geven … ondanks een schuld van 2000 miljard € die we verplicht jaarlijks moeten lenen … bij de Golfstaten!

    Met deze manna, bouwt de Perzische moslim Golf luxehotels, futuristische steden, koopt ze vliegtuigen, grote luxewagens, en schaatsbanen en skipistes … in de woestijn.

    Dat is de liefdadigheid van die religie. Want in plaats dat de Arabische Emiraten hun geldbeugel zouden aanspreken om hun geloofsgenoten te helpen, willen ze dat de westerse arbeiders en de werkende klasse van de stoute westerlingen de hulp betalen … uit medelijden voor onbekenden die zelf geen medelijden hebben met hun eigen geloofsbroeders.

    Terwijl een groot deel van de moslimwereld dieper wegzinkt in ellende, hongersnood en oorlogen, terwijl de Golfstaten niet meer weten hoe hun immens fortuin op te doen, ontschepen elke dag als een vloed de “boot-people” in Europa of verdrinken ze in zee, elke dag moorden krijgszuchtige troepen elkaar uit in naam van de Islam !

    Vrouwen, kinderen en zieken worden systematisch vooruit geschoven om beter te kunnen inwerken op ons schuldgevoel en medelijden. Dan moet men weten dat de moslims meer kinderen maken dan zij kunnen voeden tenzij dit gebeurt met de hulp en financiële gulheid van het westen.

    Die blinde godsdienst is bezig de Westerse wereld te ontwrichten en naar de rand van de chaos te voeren.
    Maar is het onze schuld dat de Islam zonder of met petroleum slechts misère en oorlog voortbrengt?

    Laat dat eens goed doordringen voor het te laat is!
    Verspreid dit via internet, want slechts via dit kanaal is er nog een vrijheid van meningsuiting in tegenstelling met de wereldpers die slechts gefilterde informatiekruimels debiteert.

    Groetjes,
    Rinus

    BeantwoordenVerwijderen