Bedenkingen, mijmeringen, oprispingen.

dinsdag 31 oktober 2017

DINGEN WAAR MEN SOMS SPIJT VAN HEEFT
Liever Turks dan Paaps is de spreuk die door de Watergeuzen werd gebruikt om ermee aan te tonen hoe antikatholiek ze waren. De Turken werden toentertijd gezien als een grote bedreiging voor Europa, maar de haat van de Geuzen voor de katholieken was zo sterk, dat men zelfs de Turken verkoos boven de katholieke Filips II van Spanje.

1 opmerking: